“My z niego wszyscy”

Tytułowe słowa: „My z niego wszyscy”, pierwotnie odniesione przez Zygmunta Krasińskiego do Adama Mickiewicza, zostały wybrane jako przewodnia myśl zbioru artykułów sympozjalnych, w których Czytelnicy...

Rekolekcje doradców życia rodzinnego

Doroczne spotkanie formacyjno–rekolekcyjne doradców życia rodzinnego z diecezji płockiej w dniach 5-6 października 2018 r. w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie.