Duchowa Adopcja

DUCHOWA ADOPCJA W PARAFIACH DIECEZJI PŁOCKIEJ Formularz – pdf Formularz – word Więcej na stronie: https://duchowaadopcja.pl.  Czym jest Duchowa Adopcja?Pełna poprawna nazwa brzmi: “Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej … Czytaj dalej Duchowa Adopcja