Modlitwy

Modlitwa oddania

Ojcze, oddaję się Tobie.

Uczyń ze mną co zechcesz.

Dziękuję Ci za wszystko, cokolwiek ze mną uczynisz.

Jestem gotów na wszystko,

przyjmuję wszystko.

Niech Twoja wola spełnia się we mnie

i we wszystkich Twoich stworzeniach.

Nie pragnę niczego innego, mój Boże.

Składam moją dusze w Twoje ręce:

oddaję Ci ją Boże,

z całą miłością mego serca.

Kocham Cię.

I to jest potrzebą mojej miłości, żeby się dawać,

oddawać w Twoje ręce bez ograniczeń

z nieskończoną ufnością,

bo Ty jesteś moim OJCEM.

K. de Foucaul

 

Modlitwa komunii duchowej

Panie Jezu, który najlepiej znasz ludzkie serca.

Ty wiesz, jak bardzo brak mi Chleba żywego

i jak wielki jest ten głód odczuwany przez dni, miesiące, lata…

Ty znasz dramat mego sumienia,

wiesz, ile we mnie wątpliwości, niepokoju i pytań.

Wiesz także, jak bardzo pragnę spotkania z Tobą.

 

Modlitwa pragnienia

Panie Jezu Chryste!

Pełen miłości zasiadłeś ze swoimi uczniami do Ostatniej Wieczerzy.

Dałeś im swoje Ciało na pokarm i Krew swoją jako napój

i w ten sposób włączyłeś ich we wspólnotę swego boskiego życia.

Nie mogę Cię dzisiaj przyjąć,

ale Ty jesteś moim Zbawicielem i kochasz mnie, jak tylko Zbawiciel kochać może.

I dlatego proszę Cię, abyś mnie dopuścił do duchowego udziału w tajemnicy Twego Ciała i Krwi. Przyjdź do mnie i zostań ze mną, abym mógł powiedzieć:

„Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”.

Zwyciężaj zło we mnie, wzmocnij to, co dobre.

Uczyń mnie czystym, wiernym, ofiarnym i pomóż mi z dnia na dzień pełnić wolę Ojca.

Amen.

 

Jesteśmy Kościołem

Królowo z pośród wszystkich wybrana,

Ty jesteś bramą łask i miłosierdzia, która się

nigdy nie zamknęła. Prędzej przeminą niebo

i ziemia, niż Ty pozwolisz odejść bezpomocnie

temu, kto szczerym sercem Cię szuka.

Dlatego Ty jesteś Tą, ku której, wstając, ślę

pierwsze spojrzenie mej duszy, a ostatnie,

kiedy zasypiam. Pomnij na nas, nie zapominaj

o nas w potrzebach naszych, bo my jeszcze

wędrujemy tak żałośnie pośród trosk i utrapień.

Pani nieba i ziemi, powstań, bądz naszą

Pośredniczką, upraszaj nam łaski u Twego

dobrego Syna, Mądrości Przedwiecznej (H. Suzo, Księga Mądrości Przedwiecznej)

 

Niech płomień nadziei nigdy nie zagaśnie w Twoim sercu

O umiłowana, wybrana przez Boga,

przedziwny złoty Tronie Przedwiecznej

Mądrości! Moja dusza pada przed Tobą

z oczami spuszczonymi, zmieszanym

spojrzeniem i twarzą okrytą wstydem.

Nie potrafię wyrazić tego, co czuję, wydaje

mi się jednak, że ani moja dusza, ani żadna

inna grzeszna dusza nie potrzebuje pozwolenia

czy pośrednika, by zbliżyć się do Ciebie.

Matko łask wszelkich. Czyż nie jesteś

dla wszystkich grzeszników Pośredniczką (H. Suzo, Księga Mądrości Przedwiecznej)

 

Akt zawierzenia Św. Rodzinie

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw aby każda rodzina przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.

Opiekunko Rodzin! Zawierzamy Ci wszystkie rodziny w Polsce; niech w łączności z parafią, wspierane prawem państwowym, pielęgnują miłość i przebaczenie. W. Amen.

 

Czuwamy

O to ja, Panie,

oto moje ciało, moje serce, moja dusza.

Uczyń mnie tak wielkim, bym mógł ogarnąć świat,

tak silnym, bym mógł go podźwignąć,

tak czystym bym, mógł go objąć

bez chęci utrzymania przy sobie.

Uczyń mnie miejscem nie spotkania,

lecz przejścia,

drogą, która nie zatrzymuje przy sobie,

bo nie ma na niej nic człowieczego,

co by nie wiodło ku Tobie.

Chcę trwać przed Tobą, Panie,

i to wszystko. Zamknąć oczy ciała,

zamknąć oczy duszy,

i trwać nieruchomo w uciszeniu.

Stanąć przed Tobą,

który stoisz tu przede mną.

Być przy Tobie, nieskończona Obecności.

M. Quoist

 

Koronka do Najświętszej Rodziny (do odmawiania na różańcu)

Znak krzyża

lub:

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,

Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków Amen.

Początek jak w modlitwie różańcowej:

Wierzę w Boga…,

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo… (3 x),

Chwała Ojcu….

Na dużych paciorkach:

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu,

który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.

Na małych paciorkach (10 razy)

Jezu, Maryjo, Józefie

– oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Chwała Ojcu….

 

Akt zawierzenia rodzin Miłosierdziu Bożemu

O Najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyta zawsze w promieniach Twojego miłosierdzia, które wywyższamy i błogosławimy. Niech ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza, abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać.

Oddajemy się Twemu miłosierdziu, Boże, całkowicie i bez zastrzeżeń. Pragniemy szerzyć Twoje miłosierdzie przez spełnianie dzieł miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.

Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako własności i chwaty Twojej. Niech wszyscy ludzie doświadczą nieskończoności Twojego miłosierdzia, zaufają mu i wystawiają je na wieki. Amen.

 

Modlitwy Sługi Bożego ks. Jana Berthiera do Świętej Rodziny w intencji rodzin

*O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, które są rzeczywistym pocieszeniem i niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś najdoskonalszym wzorem. Święta Rodzino z Nazaretu – wspomagaj nas!

*Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

 

Akty strzeliste

*Jezu, Maryjo, Józefie święty –  Wam oddaję serce, duszę i ciało moje.

*Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

 

Modlitwa zawierzenia

Jezu, Maryjo, Józefie zawierzamy Wam naszą rodzinę.

W Wasze ręce i Waszym sercom

oddajemy siebie i wszystkich naszych bliskich.

Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy,

niestrudzony pracowniku,

nieskazitelny opiekunie Jezusa i Maryi,

strzeż i opiekuj się naszą rodziną.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Kościoła,

bądź również Matką naszego „Kościoła domowego”,

ażeby dzięki Twej macierzyńskiej pomocy

rodzina nasza stawała się „małym Kościołem”,

w którym będzie odzwierciedlać się

i żyć tajemnica Kościoła Chrystusowego.

Służebnico Pańska, bądź dla nas przykładem pokornego

i wielkodusznego przyjęcie woli Bożej.

A rodzinom które cierpią z powodu trudności,

prosimy Ciebie, Bolesna Matko u stóp krzyża,

ulżyj w cierpieniu i osusz łzy.

Jezu Chryste, Królu wszechświata, Królu rodzin,

tak jak byłeś obecny w czasie radosnego wydarzenia w Kanie,

gdzie rodziła się nowa rodzina,

tak bądź wśród nas, aby dać nam światło, radość, pogodę i męstwo.

Najświętsza Rodzino, strzeż naszą rodzinę.

Zachowaj ją złączoną nierozerwalnym węzłem miłości,

wierną otrzymanym łaskom i obowiązkom powołania.

Spraw, abyśmy żyli według prawa i przykazań Bożych,

aby nasze życie było odbiciem Twego życia na ziemi

i pozwoliło nam kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie.

Amen.

 

Akt poświęcenia się Najświętszej Rodzinie (Modlitwa Papieża Leona XIII)

Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.

Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.

Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.

Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen.

 

Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Słowo Wcielone, Zbawicielu świata,

który swoim życiem dałeś nam przykład

oddania się Ojcu i dziełu zbawienia,

pomóż nam przeżywać naszą codzienność

w wierności woli Bożej.

Maryjo, Matko Boga,

uproś nam łaskę zjednoczenia z Twoim Synem,

a w Nim i przez Niego z Ojcem i Duchem Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Najświętszej Rodziny,

ucz nas życia modlitwy, pracy i zapomnienia o sobie,

byśmy stawali się

coraz podatniejszym narzędziem Bożej woli.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty,

sprawcie, by życie rodzin chrześcijańskich

było dla wszystkim znakiem obecności Chrystusa

i świadectwem pokładanej w Nim nadziei przyszłej chwały

i zmartwychwstania.

Najświętsza Rodzino,

błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata.

Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości,

wierne otrzymanym łaskom

i obowiązkom swego powołania.

Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych,

by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi

i pozwoliło im kiedyś cieszyć się

Twoim szczęściem w niebie. Amen.

 

Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Świętym Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

 

Modlitwa duchowego wspierania

Święta Rodzino z Nazaretu! Proszę Cię w intencji sakramentalnego małżeństwa zagrożonego rozpadem, które znane jest Bogu. Otocz je Swoją przemożną opieką, udziel mu łaski wytrwania w przysiędze małżeńskiej aż do śmierci, a wszystkie trudności, które pojawiają się na jego drodze niech z Twoją pomocą przezwyciężą. Wzmocnij w nim miłość i zgodę. Niech wiedzione Twoim wzorem wzrasta w cnotach. Amen.

Święta Rodzino – wspomagaj nas!

Bł. Mario i Luigi Quattrocchi – módlcie się za nami!

Bł. Zélie i Louisie Martin – módlcie się za nami!

Bł. Lauro Vicuna – módl się za nami!

 

Litania małżonków

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Odpowiadamy: tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci

Abyśmy przez miłość potrafili być dla siebie darem, tak nam dopomóż…

Abyśmy  zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach,

Aby miłość nasza wciąż dojrzewała, a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni,

Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie, a żyli dla współmałżonka,

Abyśmy “bycie jednym ciałem” nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili

je przeżywać w czystości,

Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo,

Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością,

Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali,

Abyśmy obdarzali się zaufaniem,

Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć,

Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam “cichych dni”,

Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga,

Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem,

Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami,

Abyśmy potrafili dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować,

Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali

się w pracy nad nami,

Aby nie brakło nam zapału i odwagi do codziennej wspólnej modlitwy,

Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył,

Aby dom hasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności,

Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości,

Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana,

Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus,

Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga,

współmałżonka i bliskich,

Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia,

Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Boże, Ty powiedziałeś, “niedobrze być człowiekowi samemu”, i ustanowiłeś święty

związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom Swego Wszechmogącego wsparcia

prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.

W: Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia

darem dla drugiego.

 

Litania do Świętej Rodziny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi

– wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,

Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,

Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,

Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc

– zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od rozproszenie umysłu i serca,

Od oziębłości w służbie Bożej,

Od szukania przyjemności i wygód światowych,

Od przywiązania do dóbr ziemskich,

Od pragnienia próżnej chwały,

Od złej śmierci,

Przez najdoskonalsze zjednoczenie serc Waszych

– zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę,

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,

Przez prace i trudy Wasze,

Przez modlitwy i milczenie Wasze,

Przez doskonałość czynów Waszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– zmiłuj się nam nami.

– Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

– Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się:

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do Świętej Rodziny (2)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj na.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.

Jezu, Zbawicielu świata – zmiłuj się nad nami

Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany,

Jezu, Skarbie Świętej Rodziny,

Święta Maryjo, Królowo Nieba – módl się za nami

Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko,

Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny,

Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa,

Święty Józefie, czysty mężu Maryi,

Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny,

Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się

– bądź zawsze z nami

Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny,

Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego,

Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego,

Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa,

Święta Rodzino, radująca oczy Boże,

Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich,

Święta Rodzino, świątynio Boga,

Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego,

Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi,

Święta Rodzino, uboga i pracowita,

Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty,

Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia,

Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców,

Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda,

Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu,

Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga,

Święta Rodzino, przykładzie cnót wszelkich,

Bądź nam łaskawa – prosimy Cię, wysłuchaj nas

Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,

Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata,

Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia,

Bądź nam pociechą w niedoli,

Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociecha w godzinie śmierci,

Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu,

Bądź zawsze Opiekunką naszej rodziny,

Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych,

Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– zmiłuj się nam nami.

– Jezu, Maryjo, Józefie Święty,

– Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykład Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do świętego Jana Pawła II patrona rodzin

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem świętym, Panem i Ożywicielem

Całkowicie oddany Maryi,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia

i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż

nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania, imprimatur Kard. S. Dziwisz, Kraków, 12 kwietnia 2011 r.

 

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RODZINY 

MODLITWA WSTĘPNA

  1. Święta Rodzino z Nazaretu, gromadzimy się przed Tobą, aby z całym Kościołem uwielbiać Święte Imię Boga, który stał się człowiekiem i wybrał narodzenie, wzrastanie i życie w rodzinie podobnej milionom rodzin na ziemi.
  2. Święta Rodzino, Ty służyłaś zbawieniu i świadczyłaś każdego dnia o bliskości Boga wzrastając przed Nim – każdy w łączności z drugim, każdy z pomocą drugiego.

Jezu, Maryjo, Józefie – podążaliście razem drogą życia, by wypełnić Boży zamysł, a Wasze zaufanie Bożym Obietnicom i gotowość pełnienia woli Bożej jest dla naszych rodzin wzorem naśladowania i drogą świętości.

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

Bóg Ojciec dał nam Syna swego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem w domu Sprawiedliwego Józefa i Niepokalanej Dziewicy. Dziękujemy Ojcu Niebieskiemu przez ręce Maryi i Józefa za wszystkie łaski, jakimi obdarza naszą wspólnotę parafialną i rodziny naszej parafii.

Powtarzamy:

Przez ręce Maryi i Józefa – dziękujemy Ci, Panie.

– Za wszystkie rodziny naszej parafii, których życie stanowi odzwierciedlenie „piękna i wspaniałości powołani do miłości i służby życiu”;

– Za głęboką miłość, którą darzą się chrześcijańscy małżonkowie w jedności życia małżeńskiego, podtrzymujący w świecie obraz Bożej miłości;

– Za nieustanne zaangażowanie ojców i matek na polu wychowania dzieci do chrześcijańskiej dojrzałości;

– Za rodziny, które w cierpieniu, w bólu i trudnościach materialnych żyją życiem nadziei chrześcijańskiej;

– Za wszystkie te rodziny, które napotkały problemy i trudności, lecz wytrwały w nierozerwalnych więzach ich sakramentalnego małżeństwa;

– Za małżonków, którzy żyją nauką Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa a cierpią ból separacji, porzucenia lub odrzucenia;

– Za rozpowszechnianie przesłania Ewangelii wśród rodzin chrześcijańskich i za ewangelizację, którą prowadzą rodziny wśród swoich sąsiadów i w swoim miejscu zatrudnienia;

– Za liczne rodziny, które wspólnie się modlą i czerpią siłę z uwielbienia Boga;

– Za rodziny, które przyjmują krzyż i żyją chrześcijańską nadzieją.

– (Intencje własne)

Modlitwa: Składamy Ci dzięki i wielbimy Cię, Boże, nasz Ojcze, za wszystkie rodziny chrześcijańskie, które słuchają słów Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Obyśmy wspólnie z wszystkimi rodzinami naszej parafii mogli odpowiedzieć na chrześcijańskie powołanie, każdy z nas stosownie do darów, jakie otrzymał. Każdy poprzez świadectwo dobrych uczynków. Niech każdy z nas usłyszy wezwanie do oddania Tobie chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA PROŚBY

Bóg zechciał wybrać mężczyznę i kobietę do współdziałania w miłości

i w pracy, w swoim dziele stworzenia i odkupienia świata. Wznieśmy wspólną modlitwę do Boga za pośrednictwem Świętej Rodziny:

Powtarzamy:

Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.

– Za wszystkich pasterzy i tych, którzy pełnią posługę w Kościele, aby służyli ludowi Bożemu z oddaniem, jak święty Józef godnie służył Panu Jezusowi i Dziewicy Maryi;

– Za Kościół, aby za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, we wszystkich narodach świata mógł spełniać owocnie swoją misję w rodzinach i z pomocą rodzin.

– Za przywódców rządów, aby kierowali życiem ekonomicznym, politycznym i społecznym sprawiedliwie i uczciwe, z poszanowaniem prawa i godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

– Za wszystkie rodziny na świecie, aby stały się źródłem Bożego miłosierdzia, świątyniami życia i miłości dla następnych pokoleń.

– Za małżonków, by łaska sakramentu małżeństwa okazała się silniejsza niż wszystkie słabości i kryzysy.

– Za dzieci i młodzież, by w rodzinie znajdowały silne wsparcie dla swojego rozwoju i mogły wzrastać w prawdzie i miłości.

– Za rodziny, które przeżywają niepokój z powodu braku pracy; które w trudzie zdobywają podstawowe środki utrzymania; które cierpią ucisk i prześladowanie z powodu wojny lub imigracji, aby Bóg udzielił im wszystkim pomocy i przyniósł pociechę;

– Za naszą wspólnotę parafialną: rodziców, młodzież, dzieci, starszych i samotnych, aby byli budowniczymi cywilizacji miłości.

– (Intencje własne)

Modlitwa: Panie, daj swym wiernym Ducha prawdy i pokoju, aby mogli Cię poznać całym swoim sercem, wypełnili to, co Tobie miłe i zawsze cieszyli się Twym błogosławieństwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

AKT ODDANIA

  1. O dobry Jezu, który przez swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś,
  2. Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski Cię proszą.
  3. Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególna służbę poświęciły i oddały,
  4. Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.
  5. O Maryjo, Matko najmilsza,
  6. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.
  7. Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
  8. Przybądź nam na pomoc swa przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona przedstawiła Jezusowi Chrystusowi. Amen.

 

Modlitwy św. Jana Pawła II do Świętej Rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo

w niebie i na ziemi,

Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,

spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi

przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa,

„narodzonego z Niewiasty”,

i przez Ducha Świętego stawała się

prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli

i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin

i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach

mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju

w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa

okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,

przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie

– błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –

ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi

mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach

i poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana Naszego,

który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.

Amen.

15.08.1980

 

Modlitwa do Świętej Rodziny

Święta Rodzino z Nazaretu,

wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa,

wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny,

tobie nasze rodziny powierzamy.

Otwórz serce każdego domu

na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego,

na chrześcijańskie świadectwo,

aby mógł się on stać źródłem

nowych i świętych powołań.

Przygotuj umysły rodziców,

aby z pilnym miłosierdziem,

mądra troską i pełną miłości pobożnością

mogli pewnie skierować swoje dzieci

ku dobrom duchowym i wiecznym.

Napełnij dusze młodych

prawym sumieniem i wolna wolą,

aby wzrastając w mądrości, latach i łasce,

wielkodusznie przyjmowali

dar Bożego powołania.

Święta Rodzino z Nazaretu,

spraw, abyśmy byli w stanie

wprowadzić w życie wolę Boga,

rozważając i naśladując

żarliwą modlitwę,

wielkoduszne posłuszeństwo,

pełne godności ubóstwo

i dziewiczą czystość

przeżyte przez Ciebie.

Abyśmy umieli towarzyszyć

z przewidująca delikatnością

tym wszystkim,

którzy są wezwani

do naśladowania Pana Jezusa

bardziej z bliska,

który za nas wydał samego siebie.

Amen.

 

Święta Rodzino – Przewodniczko rodzin na całej ziemi!

Rodzino, Święta Rodzino,

niech Twój przykład prowadzi nas i chroni!

Rodzino, Święta Rodzino

– Rodzino tak ściśle złączona z tajemnicą,

którą rozważamy w dniu Narodzin Pana, .

niech Twój przykład kieruje rodzinami na całym świecie!

Synu Boży, który pojawiłeś się między nami w cieple domu rodzinnego,

spraw, aby wszystkie rodziny mogły się rozwijać w miłości

i przyczyniać się do dobra ludzkości

poprzez oddanie się wiernej i owocnej jedności,

szacunek wobec życia

i dążenie d braterskiej solidarności ze wszystkimi ludźmi.

Naucz je zatem odrzucać samolubstwo,

kłamstwo i niepohamowaną żądzę zysku.

Dzieciątko Jezus, osusz łzy dzieci!

Troszcz się o starych i chorych!

Spraw, aby ludzie odłożyli broń i złączyli się w powszechnym uścisku.

Skłoń wszystkich ludzi, miłosierny Jezu,

do zburzenia murów wzniesionych przez nędzę i bezrobocie,

przez niewiedzę i obojętność, przez dyskryminację i nietolerancję.

To Ty, Boże Dziecko z Betlejem, ocalasz nas, wybawiając od grzechu.

To Ciebie, który jesteś jedynym i prawdziwym Zbawicielem,

ludzkość po omacku poszukuje.

Boże pokoju, darze pokoju dla całej ludzkości,

przyjdź i zamieszkaj w sercu każdego człowieka i w każdej rodzinie.

Bądź naszym pokojem i naszą radością!