Rekolekcje dla doradców życia rodzinnego

Doroczne rekolekcje dla doradców życia rodzinnego odbędą się w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku w dn. 4-5 października 2019 r. (piątek-sobota).

Rekolekcje doradców życia rodzinnego

Doroczne spotkanie formacyjno–rekolekcyjne doradców życia rodzinnego z diecezji płockiej w dniach 5-6 października 2018 r. w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie.

Post w intencji rodzin i powołań

Od 1 marca br. codziennie jedna konkretna osoba w diecezji płockiej podejmuje post o chlebie i wodzie w intencji małżeństw, rodzin i powołań kapłańskich.