15 czerwca: Człowiek – rodzina – komunizm. Konferencja w Krakowie

Ogólnopolska konferencja naukowa
„Człowiek – rodzina – komunizm. 50. rocznica ogłoszenia encykliki »Humanae vitae«, w kontekście relacji państwo – Kościół w komunistycznej Polsce”
Kraków, 15 czerwca 2018 r.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Człowiek – rodzina – komunizm. 50. rocznica ogłoszenia encykliki »Humanae vitae«, w kontekście relacji państwo – Kościół w komunistycznej Polsce”.

15 czerwca 2018 r., w godz. 9-15.30, Sala Włoska klasztoru franciszkanów, przy pl. Wszystkich Świętych w Krakowie.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli metropolita krakowski Jego Ekscelencja ks. abp Marek Jędraszewski, a także prezes IPN dr Jarosław Szarek. Tematyka konferencji obejmuje m.in. spór państwa i Kościoła o obronę życia, małżeństwa i rodziny zarówno przed, jak i po ogłoszeniu „Humanae vitae”, stosunek władz komunistycznych do encykliki oraz wkład środowiska skupionego wokół kard. Karola Wojtyły w przygotowanie papieskiego dokumentu.

Prelegentami będą naukowcy zajmujący się tymi zagadnieniami z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Zaplanowano także panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli środowisk walczących w okresie PRL o obronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Program

Godz. 9-9.20 – otwarcie konferencji

KONTEKST
Godz. 9.20-10.30

  • ks. dr Wojciech Kućko (UKSW): Czym była rewolucja 1968 roku? Kontekst historyczny i polityczny przygotowania oraz recepcji encykliki
  • dr Katarzyna Jarkiewicz (AIK): Zakres i charakter polityki populacyjnej państwa polskiego przed wydaniem encykliki
  • ks. dr Paweł Gałuszka (UPJPII): Postawa Kościoła w Polsce wobec encykliki

Godz. 10.30-10.50 – przerwa

REAKCJE
Godz. 10.50-12.20

  • dr Łucja Marek (IPN Kraków): Episkopat polski i środowisko akademickie w Krakowie wobec encykliki
  • dr Cecylia Kuta (IPN Kraków): Stanowisko katolików świeckich wobec encykliki
  • ks. dr Mariusz Trąba (UPJPII): Polscy komuniści wobec encykliki
  • dr hab. Rafał Łętocha (UJ): Encyklika i jej krytycy

12.20-12.40 – przerwa

KONSEKWENCJE
Godz. 12.40-13.50

  • ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII): Realizacja założeń encykliki przez Kościół katolicki w Polsce
  • ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW): Spór państwa i Kościoła o obronę życia, małżeństwa i rodziny po ogłoszeniu encykliki
  • dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów): Realizacja encykliki w diecezji przemyskiej

13.50-14.10 – przerwa

PANEL DYSKUSYJNY
Godz. 14.10-15.30

Działania pro-life w PRL
Uczestnicy: Teresa Król, dr Wanda Półtawska, o. prof. dr hab. Jacek Salij OP
Prowadzenie dr Jarosław Szarek, prezes IPN

Skip to content