2017

 A.D. 2017

3 stycznia – Nowe biuro Wydziału

Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego Wydział ds. Rodzin otrzymał nowe pomieszczenia, na parterze budynku Opactwa Pobenedyktyńskiego (ul. Tumska 3), obok Wydziału Duszpasterskiego i Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji. Z Muzeum Diecezjalnego w Płocku zostało wypożyczonych kilka obrazów do dekoracji ścian.

6 stycznia – VI Orszak Trzech Króli w Płocku

Kilka tysięcy osób, mimo siarczystego mrozu (-15 stopni), wzięło udział w szóstym Orszaku Trzech Króli w Płocku w uroczystość Objawienia Pańskiego, pod hasłem „Pokój i dobro”. Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez stowarzyszenia oraz organizacje katolickie i społeczne miasta, tym razem przebył dość długą drogę z Bazyliki Katedralnej do kościoła parafii św. Józefa (Cholerka) ulicami: Tumską, Kościuszki, Placem Obrońców Warszawy, Kolegialną i Słoneczną. Od Maryi, która patronuje Katedrze, z Nowonarodzonym Jezusem, obecni przeszli do św. Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny. Tam na zakończenie Orszaku, w kościele parafialnym, została odprawiona Msza św.

Podobnie jak w ubiegłych latach latach ubogacony był scenami, przygotowanymi przez dzieci i młodzież. W nawiązaniu do encykliki papieża Franciszka “Laudato, sì” oparty był tym razem o ideę ochrony stworzenia i odnosił się do aktu stwórczego Boga. Na czele Orszaku szli więc pierwsi ludzie: Adam i Ewa, a śpiewali liczni aniołowie i dzieci. Była to okazja do podziękowania za pobyt Franciszka w Polsce oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 r. Orszak ubogacony był konkursem na najpiękniejszą szopkę. Wszyscy nieśli korony orszakowe oraz specjalne “Śpiewniki kolędowe”. Aby zaprosić wiernych do udziału w Orszakach w diecezji Biskup Piotr skierował “Słowo zachęty” w dwóch postaciach: do mieszkańców Płocka i okolic oraz do pozostałych mieszkańców diecezji.

Tego dnia ks. Jarosław Kamiński, p.o. Dyrektora Wydziału ds. Rodzin, został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku. Ks. Wojciech Kućko został zaś zaproszony do wieczornego wydania “Kuriera Mazowieckiego” w TVP Warszawa, aby opowiedzieć o płockim Orszaku i innych zwyczajach, związanych z tym świętem.

Kazanie Biskupa Mirosława ze Mszy św. na zakończenie Orszaku można przeczytać tutaj.

Zdjęcia można zobaczyć tutaj.

23 stycznia – I Dzień Babci i Dziadka

„Można Was nazwać `pogotowiem opiekuńczym` albo swoistym `duchowym 500+`” – mówił ks. biskup Mirosław Milewski 23 stycznia 2017 r. podczas płockiego świętowania Dnia Babci i Dnia Dziadka. Uroczystość w parafii św. Jadwigi Królowej zorganizowały Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej i Wydział ds. Rodzin w Kurii Diecezjalnej. Mszy św. koncelebrowanej z udziałem babć i dziadków 23 stycznia wieczorem przewodniczył bp Mirosław Milewski: „Chcemy podkreślić, jak wielką rolę odgrywacie nie tylko społeczeństwie, w naszych rodzinach, ale też w Kościele” – zwrócił się do seniorów biskup pomocniczy diecezji płockiej. Biskup zaznaczył, że babcie i dziadkowie są pokoleniem, które opowiada o historii, powstaniach czy trudach budowy wolności. Te opowieści oraz przykład i trudy życia kształtują młodych. Dodał, że seniorzy nie są „ciężarem ani dla społeczeństwa, ani dla Kościoła”. Jak długo będzie pielęgnowana ta prawda – „tak długo przetrwa nasza cywilizacja”. Każdy z nich jest ogniwem  wspaniałej historii, dziedzictwa wiary i kultury.
Po Komunii św. ks. dr Wojciech Kućko, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, podziękował za obecność wszystkim zebranym i zachęcił do większej pobożności ku czci Świętych Joachima i Anny, rodziców Maryi. W krótkiej katechezie opowiedział o życiu świętych, których zobrazował Giotto w Kaplicy Scrovegnich w Padwie. W „Litanii do św. Anny” wszyscy oddali Bożej opiece żyjących i zmarłych dziadków.
Na zakończenie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku wypowiedziały słowa życzeń dla babć i dziadków. Wszyscy obecni otrzymali obrazki z wizerunkiem Świętych Joachima i Anny wraz z modlitwą papieża Benedykta XVI w intencji dziadków i zostali zaproszeni do udziału w kolejnym spotkaniu, za rok. Uroczystość uświetnił śpiew chóru parafialnego. Wszyscy otrzymali obrazki z modlitwą ku czci ŚŚ. Joachima i Anny.
W płockim świętowaniu Dnia Babci i Dnia Dziadka wzięło udział kilkaset osób. Zostało ono  zorganizowane po raz pierwszy.
(Tekst za ekai.pl)

Zdjęcia: tutaj.

Kazanie Biskupa Mirosława tutaj.

Na ten dzień został także przygotowany scenariusz Nabożeństwa ku czci św. Joachima i Anny w intencji babć i dziadków.

14 lutego – I Walentynki w Płockiej Farze

Pierwsze „Płockie Walentynki” pod hasłem „Szukający miłości” odbyły się 14 lutego wieczorem w kolegiacie św. Bartłomieja (kościele farnym). „Św. Walenty, oprócz św. Antoniego z Padwy, to jeden z najbardziej czczonych świętych w XX wieku” – przekonywał ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin. W programie spotkania znalazła się prezentacja odkłamanej historii św. Walentego oraz nabożeństwo Słowa Bożego, poprowadzone przez ks. Krzysztofa Rucińskiego, wikariusza Fary. Wierni mogli także ucałować relikwie świętego, wypożyczone z parafii pw. św. Walentego w Korzeniu, a na ołtarzu, przez cały czas trwania uroczystości, znajdowała się herma relikwiarzowa św. Walentego, pochodząca z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem, a obecnie eksponowana w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.

Więcej: ekai.pl.

24 lutego

Została aktywowana nowa usługa: subskrypcja najnowszych wiadomości ze strony internetowej Duszpasterstwa Rodzin na pocztę mailową zaintersowanych.

Marzec

Wszyscy pracownicy Wydziału włączyli się w akcję promocji przekazania 1% dla Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA w Płocku.

Ponadto został wykonany roll-up reklamowy Duszpasterstwa Rodzin.

4 marca – Ankieta dla ISKK

Tego dnia została opracowana i przekazana do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego elektroniczna ankieta nt. Duszpasterstwa Rodzin w diecezji płockiej, zawierająca następujące działy: struktura duszpasterstwa, pracownicy i wolontariat, formacja do duszpasterstwa, przygotowanie do małżeństwa.

7 marca – Aplikacja “Vademecum Narzeczonych”

 Tego dnia wystartowała nowa aplikacja “Vademecum Narzeczonych”, opracowana dla lepszego i bardziej owocnego przeżywania przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa, zawierająca liturgię sakramentu, przygotowanie do spowiedzi, wiele modlitw i praktyczne rady. Aplikacją zainteresowały się liczne media, prasa lokalna i radio. Jest bezpłatna, została dostosowana zarówno do systemu Android, jak i iOS.

Szerzej tutaj.

8 marca – Diecezjalny Dzień Kobiet

Dzięki staraniom wielu ludzi dn. 8 marca 2017 r. w Ciechanowie, w kościele pw. św. Jana Pawła II, odbył się I Diecezjalny Dzień Kobiet pod hasłem: “Wpatrzeni w oblicze Maryi”. Organizatorem modlitewnego spotkania był Wydział ds. Rodzin Diecezji Płockiej i ciechanowska parafia Matki Bożej Fatimskiej. Mszy św. przewodniczył bp Mirosław Milewski. W homilii bp Mirosław odniósł się do postaci św. Marii Magdaleny, nazywając także wszystkie kobiety “Apostołkami”. Na koniec wszyscy zgromadzeni zostali zawierzeni Matce Bożej i otrzymali słodkie upominki.

Więcej na stronie Gościa Płockiego.

11-12 marca – Rekolekcje i Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

W MCEW “Studnia” odbył się Dzień Skupienia oraz Walne Zgromadzenie Wyborcze SRK DP. Został wybrany nowy prezes: Pan Witold Wybult z parafii pw. św. Jadwigi w Płocku oraz nowy Zarząd. Rekolekcje prowadził ks. Wojciech Kućko, asystent kościelny Stowarzyszenia.

Więcej na stronie SRK DP oraz w “Gościu Płockim”.

17-19 marca – Międzynarodowy Kongres Rodziny

Diecezjalna Para Doradców Życia Rodzinnego reprezentowała Wydział podczas Międzynarodowego Kongresu Rodziny pt. “Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Relacja do przeczytania tutaj.

25 marca – Dzień Świętości Życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzony jest, z inicjatywy św. Jana Pawła II, Dzień Świętości Życia. Wydział przygotował pomoce na temat obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci: Biuletyn Wybieram życie, plakat, gotowe deklaracje do rozdania chętnym podjęcia się Duchowej Adopcji, z wydrukowaną codzienną modlitwą oraz materiały do przyrzeczenia Duchowej Adopcji w parafii, która w Polsce odbywa się już od 30 lat. Akcja ta wydaje się bardzo istotna w kontekście dyskusji na temat życia poczętego. Księża Proboszczowie zostali także poproszenie o wybranie parafialnych animatorów dzieła Duchowej Adopcji. Promowana była także aplikacja “Adoptuj Życie”, opracowana przez Bractwo Małych Stópek.

28-29 marca – Rejonowe Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin

Wzięli w nim udział ks. Jarosław Kamiński, p.o. Dyrektora Wydziału, ks. Wojciech Kućko, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin oraz P. Aldona i Artur Wiśniewscy, Diecezjalna Para Doradców Życia Rodzinnego. W czasie spotkania toczyła się burzliwa dyskusja na temat przyszłości duszpasterstwa rodzin w Polsce, szczególnie w kontekście adhortacji apostolskiej “Amoris laetitia”. Rejon Centralny Duszpasterstwa Rodzin to: Archidiecezja Częstochowska, Diecezja Kaliska, Diecezja Łowicka, Archidiecezja Łódzka, Diecezja Płocka, Diecezja Radomska, Archidiecezja Warszawska, Diecezja Warszawsko-Praska. Głównym tematem spotkania było towarzyszenie małżeństwom w aspekcie intymności małżeńskiej i prokreacji oraz w świetle psychologii rozwojowej. Podkreślono ważność, a jednocześnie delikatność sfery seksualnej małżonków, konieczność pomocy w dobrym przeżywaniu i korzystaniu z daru intymności. Fundamentalna jest też znajomość psychologii rozwojowej dla dobrej i skutecznej pomocy małżonkom i rodzicom.

Postulaty zgłoszone przez uczestników:

  • Stworzenie podstaw – wspólnego minimum – w zakresie przygotowania do sakramentu małżeństwa.
  • Likwidacja jednoweekendowych spotkań przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa.
  • Konieczne przygotowanie w seminarium duchownym do towarzyszenia
    i pomocy rodzinom.
  • Rekomendacje Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin odnośnie organizacji (fundacji, stowarzyszeń itp.), z którymi można podjąć współpracę na poziomie regionalnym.

Więcej: www.radiowarszawa.com.pl/bp-solarczyk-badzcie-dla-malzenstw-zrodlem-bozej-wody

Kwiecień

Duszpasterstwo rodzin aktywnie wspomagało dzieło nowych Szkół Katolickich w Płocku. Członkiem powołanego przez Biskupa Płockiego Zespołu ds. Programowych i Promocyjnych Szkół został ks. Wojciech Kućko, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin. Szerzej o akcji szkół na facebooku.

7 kwietnia

Ukazało się nowe wydanie publikacji “Chrzest dziecka. Modlitewnik i praktyczne rady dla rodziców i chrzestnych” (Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017), opracowanej przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej. Zawiera ona wiele praktycznych wskazówek dla lepszego przeżycia sakramentu chrztu św. przez rodziców i chrzestnych. Jest to pierwsza publikacja z nowej serii: Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin.

12 kwietnia – “Matko, która nas znasz”

Do rąk Czytelników trafiła książka pt. “Matko, która nas znasz. Rozważania na nabożeństwa majowe i fatimskie”, opracowana przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej. Publikacja została przygotowana jako pomoc do lepszego przeżycia nabożeństw majowych, odprawianych zarówno w kościołach, jak i przy figurach przydrożnych i kapliczkach. Została podzielona na trzy części, poprzedzone słowem Piotra Libery, Biskupa Płockiego. W pierwszej części znajdują się pomoce liturgiczne: (1) porządek nabożeństwa majowego w kościele, śpiewanego tradycyjnie przed Najświętszym Sakramentem w monstrancji (tekst „Litanii loretańskiej” i innych modlitw, sugestie doboru pieśni na każdy dzień maja), (2) porządek nabożeństwa majowego przy figurze oraz (3) nuty i teksty pieśni fatimskich, przygotowanych do druku przez ks. prof. Hieronima Chamskiego. Główna część książki to trzydzieści jeden rozważań na każdy dzień miesiąca maja, napisanych przez kilku księży diecezji płockiej: ks. Pawła Czarneckiego, ks. Michała Fordubińskiego, ks. Łukasza Gacha, ks. Andrzeja Janickiego, ks. Wojciecha Kućko, ks. Dariusza Malczyka, ks. Jacka Prusińskiego, ks. Pawła Rokickiego, ks. Krzysztofa Rucińskiego, ks. Marcina Sadowskiego, ks. Marka Wilczewskiego i ks. Grzegorza Zakrzewskiego. Ostatnia część książki zawiera rozważania na comiesięczne nabożeństwa fatimskie od 13 maja do 13 października oraz kilka refleksji różańcowych, napisanych przez ks. Łukasza Zdunkiewicza. Książka została wydana przez Płocki Instytut Wydawniczy, a zredagowana przez ks. Wojciecha Kućko, Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Okładkę zdobią dwa zdjęcia obrazów Wiesławy Kwiatkowskiej z cyklu Madonny z poezji polskiej, znajdujące się w płockim Muzeum Diecezjalnym.

Książka jest drugą z serii “Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin”.

13-16 kwietnia – Święte Triduum Paschalne

Duszpasterstwo Rodzin przygotowało pomoce do lepszego przeżywania tego najważniejszego czasu w roku liturgicznym: rozważania Drogi Krzyżowej “Człowieka, któremu trudno dźwigać swój krzyż” oraz komentarze do liturgii Triduum Paschalnego i propozycje śpiewów na ten czas.

19-20 kwietnia – Płockie Dni Pastoralne “W rodzinie i przez rodzinę”

Płockie Dni Pastoralne, które odbyły się w dn. 19-20 kwietnia 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, przebiegały pod hasłem: „Idźcie i głoście… w rodzinie i przez rodzinę”. O duszpasterstwie młodych małżeństw opowiadał ks. dr Piotr Arbaszewski z Drohiczyna. Na temat: „Kursu na miłość”. Rzecz o warsztatach dla małżeństw mówił o. dr Piotr Zajączkowski OFM z Zakroczymia, zaś o duszpasterstwie związków niesakramentalnych w praktyce traktował ks. dr Jan Abrahamowicz z Krakowa. W wydarzeniu wzięli udział wszyscy księża diecezji wraz z wiernymi świeckimi z każdej parafii.

Więcej: “O Kościele, który nie przekreśla i towarzyszy”, w: “Gość Płocki”; “Płockie Dni Pastoralne: duszpasterstwo rodzin polega na towarzyszeniu rodzinom”, w: ekai.pl; Agnieszka Małecka, “Ile kosztuje wierność?”, w: “Gość Płocki” 17 (2017).

23 kwietnia 

Biskup Płocki wystosował słowo do Diecezjan, czytane w niedzielę, 30 kwietnia, we wszystkich kościołach diecezji, zachęcając wszystkich do udziału nabożeństwach majowych w kościołach parafialnych, jak i przy figurach oraz kapliczkach przydrożnych. “Pomocą w tym niech będą rozważania pt. “Matko, która nas znasz”, przygotowane przez Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji. Korzystajcie z nich w czasie modlitwy w Waszych wspólnotach parafialnych, w rodzinach, w sąsiedztwie, w wioskach i miastach”.

Pełny tekst słowa tutaj.

5 maja

Zostało opracowane nowe wydanie folderu “Stawiam na Rodzinę”.

Ponadto wszelkie materiały pomocne w prowadzeniu Spotkań dla narzeczonych od maja br. można nabywać w Wydziale ds. Rodzin, a nie jak dotychczas w Wydziale Duszpasterskim. Chodzi o: „Vademecum narzeczonych” (indeks), „Modlitewnik i praktyczne rady dla narzeczonych”, „Naturalne Planowanie Rodziny”, plastikowe karty z modlitwą za męża i żonę oraz foldery: „Życiu TAK”, „Stawiam na Rodzinę”, „Krok po Kroku”.

7 maja – Msza św. dziękczynna za posługę biskupa Romana A. Marcinkowskiego

Pracownicy Wydziału ds. Rodzin wzięli udział we Mszy św. dziękczynnej za posługę biskupa Romana A. Marcinkowskiego, koncelebrowanej pod jego przewodnictwem w Bazylice Katedralnej w Płocku, dn. 7 maja, w Niedzielę Dobrego Pasterza, o godz. 15.00.

Więcej tutaj.

16-17 maja – Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin

W dniach 16-17 maja 2017 r. w Porszewicach pod Łodzią odbyło się spotkanie członków Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego. Udział wziął ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin.

19 maja – nowe wyposażenie

Dzięki życzliwości ks. Jacka Prusińskiego, kierownika Płockiej Pielgrzymki na Jasną Górę, otrzymaliśmy nową tablicę korkową dla eksponowania naszych inicjatyw.

25 maja – Dzień Matki w Karniewie

Wydział ds. Rodzin patronował Dniowi Matki w parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, zorganizowanemu dn. 25 maja 2017 r., podczas wizytacji kanonicznej parafii. Niecodzienną atrakcją był poczęstunek wielkim, czterdziestokilogramowym tortem, upieczonym jako wyraz wdzięczności dla mam parafii, którym zostali poczęstowani wszyscy zgromadzeni. Tort dzielił Ksiądz Biskup Mirosław, błogosławiąc na koniec wszystkim na dobre przeżycie tego pięknego, słonecznego dnia.

Więcej: tutaj.

25 maja  – Pogrzeb Dzieci Utraconych w Płocku

W Pomniku-Grobie Dzieci Zmarłych przed Narodzeniem pochowane zostały prochy 27 dzieci, które matki poroniły w płockich szpitalach. Mszy św. w kaplicy cmentarnej, w intencji zmarłych dzieci oraz ich rodziców, przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin. W kazaniu przypomniał Psalm 139 „Panie, przenikasz i znasz mnie”. Zaznaczył, że dzieci, których pochówek odbędzie się po Mszy św., zostały stworzone dzięki miłości Boga i rodziców. One rozpoczęły swoje życie, mimo, że śmierć je przekreśliła. Prosił, by cytowany Psalm stał się modlitwą rodziców.

Więcej: tutaj.

26 maja

Tego dnia Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, na zaproszenie parafialnego koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, brał udział w Wieczorze Kultury Chrześcijańskiej w Gąbinie, otwierającym doroczne Dni Gąbina. Ks. Wojciech wygłosił kazanie o radości chrześcijańskiej w kontekście przeżywanych dni oraz wspomnienia św. Filipa Nereusza, przypadającego tego dnia w liturgii. Wieczór ubogacił program słowno-muzyczny o dziedzictwie objawień fatimskich w historii Europy i świata oraz występ lokalnych zespołów muzycznych.

28 maja – Pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli

Małżeństwa starające się o potomstwo oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń religijnych przeszli 28 maja br. w XII Pieszej Pielgrzymce do relikwii św. Joanny Beretty Molli – z parafii św. Stanisława Kostki w Płocku do parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy. Główną intencją pielgrzymki, odbywającej się pod hasłem „Z rodziną i przez rodzinę”, była modlitwa o dar potomstwa dla oczekujących go małżeństw. Organizatorami pielgrzymki byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, parafie św. Stanisława Kostki w Płocku i św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.

Więcej: tutaj.

10 czerwca – I Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych

Dn. 10 czerwca 2017 r. odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych oraz II Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. W tym roku zgromadzeni oddali hołd relikwiom św. Brata Alberta, przywiezionym z parafii w Makowie Mazowieckim, z okazji roku jemu poświęconemu. Spotkanie było radosnym wyznaniem wiary w Jezusa. Podczas Mszy św. inaugurującej dzień, w blasku upalnego słońca ok. 1500 dzieci, młodzieży i ich opiekunów modliło się, dziękując za dar życia, łaskę służby przy ołtarzu i Pierwszą Komunię św.

Wydział ds. Rodzin sponsorował nagrody w konkursach: “Moja Pierwsza Komunia Święta” oraz loteria fantowa.

Więcej: tutaj.

11 czerwca – VI Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku

W pięciu miastach diecezji płockiej odbyły się w 2017 r. Marsze dla Życia i Rodziny. Tym samym inicjatywa ta nabiera rozpędu i coraz więcej grup świeckich i stowarzyszeń, wraz z władzami samorządowymi, podejmuje działania na rzecz promocji życia, małżeństwa i rodziny.

W czasie VI Płockiego Marszu dla Życia i Rodziny dn. 11 czerwca 2017 r., w kościele św. Dominika w Płocku, z rąk Biskupa Płockiego Piotra Libery, najwyższe odznaczenie diecezjalne – Wielki Order św. Zygmunta – otrzymali Panowie: Kazimierz Cieślik i Kazimierz Urbaniak, za zasługi na polu obrony życia oraz promocji małżeństwa i rodziny.

30 czerwca

Pracę w Wydziale zakończyli Państwo Aldona i Artur Wiśniewscy. Dziękujemy!

23 września – Jesienna Sesja Duszpasterstwa Rodzin

Rada ds. Rodziny KEP obradowała w Częstochowie 23 września br. Biskupi oraz konsultanci świeccy zajęli się projektem dokumentu Episkopatu Polski pt. „Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dla kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich na temat głoszenia Ewangelii rodziny w duszpasterstwie małżeństw i rodzin”. Ma on być pomocą dla księży i osób zajmujących się małżeństwem i rodziną w nowym spojrzeniu na tę rzeczywistość, jakie w adhortacji posynodalnej „Amoris laetitia” zawarł papież Franciszek. Treści „Wytycznych” dotyczą trzech obszarów: przygotowania do sakramentu małżeństwa, towarzyszenia małżonkom oraz pomocy osobom, które po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego żyją w powtórnych związkach. Zebrani wskazali, że ważna jest pozytywna, dająca nadzieję wymowa dokumentu, że należy pokreślić aspekt towarzyszenia i integrowania. Celem dokumentu nie jest jedynie omówienie teologiczne podjętych zagadnień, ale określenie konkretnych duszpasterskich wskazań. Udział wziął ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin.

23-24 września – 33. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

Ok. 260 osób z kilku parafii Diecezji Płockiej (Ciechanów – św. Piotra, Gostynin – św. Marcina, Płock – św. Jadwigi, Słupia, Sońsk, Trzepowo i z kilku innych) wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej uczestniczyło w dn. 23-24 września br. w 33. Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, podczas której pięć tysięcy wiernych z całej Polski modliło się przed Ikoną Jasnogórską, prosząc o świętość życia małżeńskiego i rodzinnego. Płockim diecezjanom towarzyszyło trzech kapłanów: ks. prał. Eugeniusz Graczyk, proboszcz parafii pw. św. Piotra w Ciechanowie, ks. Andrzej Kopczyński, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Słupi oraz ks. Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Więcej: Diecezja Płocka na 33. Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.

Wrzesień – październik – “Zatrzymaj aborcję”

Konferencja Episkopatu Polski poparła zbieranie podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, które celem jest wykreślenie z polskiego prawa aborcji eugenicznej. Projekt nie zawiera innych zmian w ustawie aborcyjnej. Z polecenia Biskupa Płockiego inicjatywę zebrania list podpisów z parafii diecezji koordynował Wydział ds. Rodzin.

25 września – Nowe wydania pomocy dla narzeczonych

Ukazało się nowe wydanie dwóch książeczek, będących integralną pomocą do przeprowadzenia „Spotkań dla narzeczonych” w diecezji płockiej. Są to dwie kolejne pozycje „Biblioteki Duszpasterstwa Rodzin”, założonej wraz z powstaniem Wydziału ds. Rodzin. Obydwie publikacje są wydane w poręcznym formacie B6.

27 września, Narodowa Debata o Rodzinie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Udział w niej wziął ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin.

2 października – Nowy diecezjalny doradca życia rodzinnego

Dn. 2 października 2017 r., we wspomnienie Aniołów Stróżów, Biskup Płocki Piotr Libera mianował Pana Witolda Jacka Wybulta pracownikiem Wydziału ds. Rodzin i nowym Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego. Pan Witold urodził się w 1979 r., jest absolwentem Wydziału Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego tegoż Uniwersytetu. Od października 2017 r. doktorant Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Odbył także kilka kursów, związanych z pracą pedagogiczną i prawniczą. Jest żonaty, mieszka w Płocku.

6 – 8 października – Rekolekcje dla doradców życia rodzinnego

Ponad 40 doradców życia rodzinnego z diecezji płockiej wzięło udział w trzydniowych rekolekcjach o tematyce maryjnej pt. „Matka, która nas zna”. „Swoją posługę pełnicie wobec ludzi młodych i szczęśliwych, ale nierzadko zagubionych w wierze” – mówił bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej po wspólnej modlitwie – Koronce do Miłosierdzia Bożego. Podziękował doradcom za pracę i poświęcony czas na rzecz małżeństw i rodzin diecezji płockiej, a szczególnie za prowadzenie „Spotkań dla Narzeczonych”. Po raz pierwszy to biskup osobiście wręczył im misje na roczną posługę. Rekolekcje prowadził ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Więcej tutaj.

15 października – Dzień Dziecka Utraconego

Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, z udziałem małżeństw, które przedwcześnie utraciły dzieci, była 16 października wieczorem głównym punktem obchodów Dnia Dziecka Utraconego w diecezji płockiej. W miejscu z jedynym w diecezji „Oknem Życia” przewodniczył jej ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin, a homilię wygłosił ks. dr Grzegorz Zakrzewski, pracownik wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej: „Czasami ukojenie i nadzieję może dać tylko Słowo Boga” – głosił duchowny.

Więcej tutaj.

15 października – “Przelew życia”

Dn. 15 października 2017 r., przy kościele parafii Świętego Krzyża w Płocku stał ambulans do pobierania krwi, w którym można było podzielić się tym drogocennym płynem. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Wydział ds. Rodzin, we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Włączyli się w nią żołnierze z Sochaczewa.

Więcej tutaj.

20 października – Spotkanie otwarte w Szkołach Katolickich w Płocku “Rodzina i szkoła w dziele wychowania”. 

Wystąpienia w tym temacie zaprezentowały: Katarzyna Monika Goś-Góralczyk, pedagog szkolny z Przasnysza oraz Elżbieta Brzeska-Walczak z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku. Dyskusję prowadził ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin. Na spotkaniu byli obecni rodzicie uczących się w Szkołach Katolickich dzieci i młodzieży oraz płocczanie. Organizatorami spotkania były Szkoły Katolickie w Płocku oraz Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

21 października – Sympozjum: “Rodzina – Demografia – Płodność”

O tym, dlaczego dla zdrowia kobiet szkodliwa jest antykoncepcja oraz na czym polega rewolucja w medycynie, którą proponuje NaProTechnologia dyskutowano w Płocku, podczas sympozjum naukowego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA w Płocku. Spotkanie odbyło się dn. 21 października br. w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego, a wzięli w nim udział doradcy życia rodzinnego, lekarze, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, duchowni oraz mieszkańcy Płocka i okolic.

Więcej tutaj.

7 września – 15 listopada – Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej

Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej decyzją Biskupa Płockiego od 2017 r. są koordynowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Sprawozdanie z Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej 2017: zobacz tutaj.

Październik – listopad

Wydział ds. Rodzin koordynował w diecezji zbiórkę podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”.

4 listopada – Rada Duszpasterska

W posiedzeniu Rady na temat przyszłorocznych obchodów Roku Św. Stanisława Kostki brał udział ks. dr Jarosław Kamiński, dyr. Wydziału ds. Rodzin i ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin. W dyskusji zaproponował, aby sympozjum Koła Naukowego WSD w 2018 r. zostało poświęcone postaci św. Stanisława Kostki i jego czasom.

5 listopada – Grób Dziecka Utraconego w Dobrzyniu n. Wisłą

Trzynasty w diecezji płockiej Grób Dziecka Utraconego został uroczyście odsłonięty 5 listopada br. w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą: „To będzie nie tylko miejsce pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem, ale także miejsce katechezy, że życie ludzkie jest tak samo wartościowe bez względu na to, czy ktoś ma 12 tygodni, jeden rok czy 5 lat życia” – mówił ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

9 listopada – Rada Ruchów i Stowarzyszeń Religijnych

W posiedzeniu Rady na temat formacji formatorów w nowej ewangelizacji wzięli udział: ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin oraz Witold Wybult, diecezjalny doradca życia rodzinnego, a jednocześnie sekretarz Rady Ruchów i Stowarzyszeń Religijnych.

10 listopada – Spotkanie formacyjne dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz rejonowych duszpasterzy związków niesakramentalnych

Dn. 10 listopada 2017 r., w Sali Biskupów Kurii Diecezjalnej Płockiej, odbyło się spotkanie formacyjne dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz rejonowych duszpasterzy związków niesakramentalnych. Posługę dekanalnych duszpasterzy rodzin przestali pełnić: ks. Grzegorz Jendrzejewski (dekanat wyszogrodzki), ks. Andrzej Świderski (dekanat tłuchowski) oraz ks. Grzegorz Żabik (dekanat sierpecki). Nowymi dekanalnymi duszpasterzami rodzin, w tych dekanatach, zostali mianowani przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę odpowiednio: ks. Grzegorz Sławomir Przybyłek, ks. Roman Murawski oraz ks. Tomasz Kadziński. Biskup Piotr Libera zdecydował o utworzeniu w diecezji siedmiu rejonów duszpasterstwa związków niesakramentalnych. Podczas listopadowego spotkania nominacje otrzymało sześciu rejonowych duszpasterzy związków niesakramentalnych, na czele z mianowanym wcześniej ks. Andrzejem Redmerem, diecezjalnym duszpasterzem związków niesakramentalnych. Duszpasterzami zostali: ks. Jan Jóźwiak (rejon ciechanowski), ks. Sławomir Kowalski (rejon mławski), ks. Janusz Kochański (rejon pułtuski), ks. Andrzej Redmer (rejon nowodworski), ks. Tomasz Markowicz (rejon płoński) oraz ks. Wiesław Gutowski (rejon płocki).

W dalszej części spotkania dyskutowano projekt dokumentu „Oświadczenie matki/ojca chrzestnej/go”. Zebrani kapłani zgłaszali różne uwagi co do tej propozycji. Ks. Wojciech Kućko dość szeroko omówił z kolei sprawy, dotyczące „Spotkań dla narzeczonych”. Poruszył następujące zagadnienia: uściślenie zasad funkcjonowania spotkań, aplikacja mobilna „Vademecum narzeczonych”, materiały drukowane dla narzeczonych, spotkania dla narzeczonych w formie rekolekcji, informacja dotycząca nowo wydanego „Mszału ślubnego”. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie projektu „Instrukcji o sprawowaniu sakramentu małżeństwa w diecezji płockiej” oraz projektu tekstu „Vademecum duszpasterstwa związków niesakramentalnych w diecezji płockiej”. Zostały przyjęte uwagi zgromadzonych kapłanów do dalszej pracy nad tekstami.

Więcej: tutaj.

13 listopada – Pomnik dzieci utraconych w Dobrzyniu nad Wisłą

Na cmentarzu w Dobrzyniu nad Wisłą powstał pomnik – grób, w którym rodzice z tej parafii będą mogli pochować swoje potomstwo, zmarłe jeszcze w łonie mamy.

Dobrzyński pomnik – grób dzieci utraconych – to już 13. tego typu miejsce w naszej diecezji. W ubiegłą niedzielę poświęcił je ks. Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego płockiej kurii. – Są wśród nas osoby zmarłe, o których często zapominamy, albo czasami w imię jakiejś politycznej poprawności nie chcemy pamiętać. Niektórzy mówią, że jest ich rocznie około 40 tysięcy – chłopców i dziewczynek, dzieci które zmarły, zanim się narodziły; które zmarły w łonie mamy wskutek samoistnego poronienia – mówił podczas Mszy św., sprawowanej w kaplicy cmentarnej.

Więcej: Gość Płocki.

19 listopada – Kongres Rodziny w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku

Listopad – Podsumowanie akcji “Zatrzymaj aborcję” w Diecezji Płockiej

Przez trzy miesiące (od września do listopada br.) zbierano podpisy w parafiach Diecezji Płockiej. Wykonano telefony do niemalże połowy parafii Diecezji, aby poinformować o całej akcji, a także konkretnie zaproponować zbiórkę. Należy podkreślić wielką życzliwość Księży Proboszczów w tej sprawie.

Ostatecznie udało się zebrać 13863 podpisy. Z tego 54 parafie podpisy w liczbie 5735 przesłały do Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, reszta parafii (ponad 130) przesłała karty bezpośrednio do Fundacji Życie i Rodzina w Warszawie. Podpisy zbierano również w Kurii Diecezjalnej Płockiej, w Domu Księży Emerytów i w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

W akcję zaangażowanych było kilkadziesiąt osób. Wśród nich byli: członkowie SRKDP, ale także członkowie innych ruchów i stowarzyszeń działających w naszych parafiach, osoby niezrzeszone i co oczywiste, proboszczowie i wikariusze, bez których zorganizowanie zbiórek byłoby niemożliwe.

Więcej: tutaj.

10 grudnia – diecezjalne spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, parafia św. Jadwigi w Płocku

W dn. 10 grudnia 2017 r. w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku odbyła się wigilia członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Wśród zaproszonych gości byli: ks. kan. Stanisław Kaźmierczak – proboszcz gościnnej parafii, ks. dr Wojciech Kućko – asystent SRKDP,  Wioletta Kulpa – Radna Miasta Płock, a także Adam Modliborski, Radny Miasta Płock. W tym roku, na spotkanie opłatkowe, przybyło wielu członków z terenu diecezji płockiej (blisko 80 osób). Obecni byli przedstawiciele niemal wszystkich Kół Parafialnych Stowarzyszenia.

Więcej: tutaj.

28 grudnia – “Kochać, nie zabijać!”

W parafiach diecezji odczytywane było Słowo Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny.

31 grudnia – Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego

Ks. Wojciech Kućko przygotował tekst nabożeństwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Do pobrania: tutaj.

Skip to content