45. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – 1 grudnia 2023 r.

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 45. Ogólnopolskim Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dnia 1 grudnia 2023 r. (piątek), w gmachu płockiego seminarium, pod hasłem: „«Może nareszcie doczekamy się kiedyś tych błogich czasów, że u nas muzyka kościelna zakwitnie w całej pełni…» O roli muzyki w liturgii – w 100. rocznicę śmierci ks. prof. Eugeniusza Gruberskiego (1870-1923)”

Program konferencji:

08.15   Msza święta (kościół pw. św. Jana Chrzciciela). Przewodniczenie i kazanie: 
bp dr Szymon Stułkowski (Biskup Płocki)

09.30   Eugeniusz Gruberski, Kantata ku czci św. Cecylii, patronki muzyki (śpiew: Zespół Kameralny Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku pod kierunkiem Karola Krawczyka, akompaniament: ks. dr Marcin Sadowski)

09.35   Otwarcie sympozjum – bp dr Szymon Stułkowski

09.40   Wprowadzenie w sympozjum – ks. dr Marek Jarosz (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku), kl. Szymon Kuczyński (Prezes Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku)

09.45   „Cantare amantis est” – dlaczego i jaka muzyka jest ważna dla piękna liturgii? – 
o. prof. Dominik Jurczak, OP (Dziekan Wydziału Teologicznego Angelicum – Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza w Rzymie)

10.15   Muzyka kościelna na Mazowszu Płockim na przełomie XIX i XX w. – ks. dr Andrzej Leleń (Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku)

10.45   Ratyzbona, Płock, Czerwińsk – starania ks. prof. Eugeniusza Gruberskiego o reformę muzyki kościelnej w diecezji płockiej – ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

11.15   Przerwa kawowa

11.45   Eugeniusz Gruberski, Responsorium Immolabit z cyklu na Boże Ciało (śpiew: Zespół Kameralny Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku)

11.50   Czy śpiew gregoriański ma przyszłość nad Wisłą? – ks. dr hab. Mariusz Białkowski, prof. AMP (Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu)

12.20   Chór, schola, psałterzysta, kantor, organista… – blaski i cienie muzyki w liturgii 
w parafii
 – ks. dr hab. Grzegorz Michał Poźniak, prof. UO (Uniwersytet Opolski w Opolu)

12.50   Przesłanie hymnografii liturgicznej w tradycji prawosławnej – ks. dr Adam Magruk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

13.20   Dyskusja z udziałem uczestników konferencji. Prowadzenie – ks. dr Marcin Sadowski (Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku)

13.55   Podsumowanie konferencji – ks. dr Wojciech Kućko (opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku – Prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

14.00   Modlitwa południowa (Kaplica Dobrego Pasterza). 

Obradom towarzyszyć będą:
– wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Wojna światów 1920”;
– specjalne wydanie czasopisma studentów WSD w Płocku „Sursum Corda”.

Płock, dnia 23 listopada 2023 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

Ks. Wojciech Kućko
Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku

Skip to content