Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Fot. “Gość Płocki”

mgr Witold Jacek WYBULT

tel. 24 262 43 23

e-mail: witold.wybult@diecezjaplocka.pl


SEKRETARIAT

e-mail: rodzina@diecezjaplocka.pl

tel. 24 262 43 23

“Diecezjalnego Doradcę Życia Rodzinnego / Diecezjalną Parę Życia Rodzinnego powołuje Biskup Diecezjalny na wniosek Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Będzie nim osoba po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, o pogłębionej formacji religijnej.

Diecezjalny Doradca / Para:

  • współpracuje z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin w organizowaniu tego duszpasterstwa w diecezji;
  • czuwa nad funkcjonowaniem Parafialnych Poradni Rodzinnych, nad pracującymi w nich doradcami i nad warunkami ich pracy;
  • w razie potrzeby, wnosi o powstanie nowych poradni i wyszukuje kandydatów na doradców, oraz we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem zabiega o skierowanie ich na odpowiednie studia przygotowujące;
  • dba o podnoszenie kwalifikacji doradców;
  • współpracuje z Duszpasterzem rodzin w opiece nad Domami Samotnej Matki, Katolickimi Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną, telefonem Zaufania itp.;
  • stara się na bieżąco rozpoznawać działania antyrodzinne w środowiskach na terenie diecezji, zwłaszcza w programach szkolnych, by we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin przeciwdziałać im;
  • bierze udział w Sesjach i Rejonowych Spotkaniach Diecezjalnych Duszpasterzy i Doradców Życia Rodzinnego, oraz w Sesji przeznaczonej tylko dla Diecezjalnych Doradców”.

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, nr 5

Skip to content