Grupa wsparcia dla kobiet w Płocku

Zapraszamy do Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA w Płocku wszystkie Panie: te które maja problemy z dziećmi i te które chciałyby poprawiać więź i relację; takie których dzieci dopiero się urodziły i takie, które opłakują opuszczone gniazdo po usamodzielnieniu się „piskląt”; również takie, które zajmują się wnukami. Zapraszamy kobiety, które są same i te, które są samotne. Proponujemy grupę, w ramach której będziecie się uczyć budowania lub odbudowywania więzi, asertywności, komunikacji a także udzielać sobie wsparcia. Grupa wsparcia przeznaczona jest dla kobiet w wieku od 19 do 100 lat.

Formuła grupy półotwartej

Taka forma pracy grupowej zakłada długoterminowość: minimalny czas uczestniczenia w zajęciach to trzy miesiące. Podczas trwania grupy istnieje możliwość dołączenia do niej w momencie, gdy któryś z uczestników kończy pracę lub wolne są miejsca w ramach planowanej, maksymalnej liczby uczestników (od 4 do 10 osób).

Podstawowe zasady pracy w grupie

Poufność – jest to reguła, bez której grupa nie może istnieć. W praktyce oznacza ona, że uczestnikom grupy nie wolno przekazywać informacji, które narażałyby na ujawnienie tożsamość uczestników komukolwiek spoza grupy. Jeśli więc decydują się opisywać komuś swoje przeżycia i obserwacje ze spotkania, mogą to robić jedynie w taki sposób, który zapewni anonimowość pozostałych członków grupy. Jedynymi osobami, o których można swobodnie mówić poza grupą, są prowadzący.

Obecność – warunkiem skuteczności każdej psychoterapii jest obecność na spotkaniach. W przypadku grupy wsparcia obecność jest szczególnie ważna, ponieważ:

  • traci nieobecny, gdyż nie ma dostępu do trwającej terapii,
  • traci grupa, bo każdy z uczestników wnosi coś ważnego i niepowtarzalnego,
  • chęć opuszczenia spotkania często jest wyrazem dyskomfortu czy lęku, jaki pojawia się w terapii – o wiele większe korzyści w takiej sytuacji przyniesie próba refleksji niż ucieczka.

Zasada obecności obejmuje punktualne przybywanie na sesje i pozostanie na nich do końca spotkania.

Konsultacje „do grupy” (liczba miejsc ograniczona)

Osoby, które chcą albo zastanawiają się nad dołączeniem do grupy zapraszamy do naszego Ośrodka na konsultację z terapeutą prowadzącym spotkania grupowe. Konsultacje dają możliwość:

  • zrozumienia natury problemu;
  • ustalenia czy grupa wsparcia jest optymalnym sposobem pomocy;
  • poznania osoby prowadzącej;
  • zarezerwowania miejsca w tworzącej się grupie.

Konsultacja trwa 50 min. Konsultacje do grupy są odpłatne, koszt to 40 zł.

Informacje organizacyjne

Spotkania grupy będą odbywać się we wtorki od 21 lutego 2017 r. w godz.: od 18.00 do 19.30 (przerwa wakacyjna od 26 czerwca do 31 lipca 2017 r.). Istnieje możliwość stworzenia alternatywnej grupy do południa, jeśli zbierze się grupa chętnych.

Koszty

Opłata za spotkania wynosi 150 zł miesięcznie. Pierwsza wpłata umożliwia rezerwację miejsca na spotkaniach grupy wsparcia. Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA (nr konta: 14 1240 1721 1111 0010 0031 6986) lub gotówką w sekretariacie naszego Ośrodka. Za dodatkową opłatą możemy zapewnić opiekę dla dziecka w czasie trwania grupy (koszt w zależności od liczby chętnych).

Adres i dane kontaktowe

Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA

Al. Kobylińskiego 21a, 09-400 Płock

e-mail: metanoia@op.pl

tel.: 24 268 04 48, 24 268 66 81

tel. kom.: 513 107 753

Uwaga

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, nie opuszczając sesji bez ważnego powodu. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie biura lub terapeutów o przewidywanej nieobecności.

Skip to content