Konferencja naukowa „Dlaczego małżeństwo, dlaczego rodzina?”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej zapraszają na konferencję naukową „Dlaczego małżeństwo, dlaczego rodzina?”, która odbędzie się dnia 20 października 2023 r. w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku (ul. Tumska 3). Program spotkania:

DLACZEGO MAŁŻEŃSTWO, DLACZEGO RODZINA?

9.00       Powitanie uczestników – dr Witold Jacek Wybult (Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, koordynator projektu)

9.10       Miłość niejedno ma imię – mgr Wiesław Gajewski (Prezes Fundacji „Czyste Serca” w Bydgoszczy)

9.40       Dom, do którego chce się wracać – o atrakcyjnej kulturze rodzinnej – mgr Anna Wardak (Moderatorka w Akademii Familijnej w Warszawie)

10.10     Przerwa

10.30     Po co zakładać rodzinę? Dla siebie, dla rodziców, dla kraju? – mgr Janusz Wardak (Współzałożyciel Akademii Familijnej w Warszawie)

11.00     Świadectwo – mgr Krzysztof Ziemiec (Redaktor Telewizji Polskiej S.A.)

11.30     Podsumowanie obrad – ks. dr Wojciech Kućko (Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku)

11.45     Zamknięcie konferencji – dr Witold Jacek Wybult

Informujemy, że powyższe działanie realizowane jest w ramach projektu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, dofinansowanego w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – „Po pierwsze Rodzina!” 

Płock, dnia 11 października 2023 r.

ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Skip to content