Konferencja naukowa o towarzyszeniu choremu, jego rodzinie i wsparciu personelu medycznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Towarzyszenie choremu i jego rodzinie oraz wsparcie personelu medycznego – perspektywa interdyscyplinarna”, która odbędzie się dn. 8 czerwca 2022 r., od godz. 10.00, w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 201. Konferencję organizuje Wydział Studiów nad Rodziną przy współpracy z: Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia, Wydziałem Teologicznym UKSW w Warszawie i Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Płockiej. Poniżej program konferencji:

„Towarzyszenie choremu i jego rodzinie oraz wsparcie personelu medycznego – perspektywa interdyscyplinarna”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 201

8 czerwca 2022 r.

Sesja otwierająca

Prowadzenie: dr n. med. Justyna Stępkowska

10.00   Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski (Rektor UKSW) – Otwarcie konferencji 

ks. prof. dr hab. Andrzej Najda (Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie) – Powitanie

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński (Biskup Warszawsko-Praski, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia) – Słowo wprowadzające

Sesja naukowa

Potrzeba towarzyszenia i próby odpowiedzi

10.30   ks. dr hab. Artur Kasprzak (UKSW w Warszawie) – Diakonia wobec chorych, jej przestrzeń w Kościele i w społeczeństwie

10.50   o. mgr lic. Marian Kujaczyński MI (kapelan w Szpitalu Bielańskim w Warszawie) – Blaski i cienie posługi kapelanów szpitalnych w Polsce

11.10   ks. dr Marcin Roszkowski (UKSW w Warszawie, kapelan DPS pw. św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie) – Kapelan w rzeczywistości domu pomocy społecznej – nowe wyzwania i metody pracy

11.30   ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. ucz. (UMK w Toruniu) – Potrzeba towarzyszenia choremu i jego rodzinie w warunkach hospicyjnych

11.50   dr n. med. Justyna Stępkowska (UKSW w Warszawie) – Kształcenie personelu medycznego i osób posługujących chorym – wyzwania i nowe perspektywy

Panel dyskusyjny

W jaki sposób podnosić poziom opieki duszpasterskiej?

Prowadzenie: ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie)

Udział biorą: ks. dr hab. Artur Kasprzak; ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. ucz.; ks. dr Marcin Roszkowski; dr n. med. Justyna Stępkowska; o. mgr lic. Marian Kujaczyński MI oraz: ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski (Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych UKSW w Warszawie); ks. Arkadiusz Zawistowski (Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, kapelan Szpitala Bródnowskiego w Warszawie).

Skip to content