Ks. Z. Sajewski uhonorowany Małym Feniksem 2019

Nagrodę Mały FENIKS 2019 przyznano za wieloletni wkład pracy w promowanie książki i prasy katolickiej na terenach lokalnej społeczności parafialnej i dekanalnej. Gratulujemy!

Ks. Zbigniew Sajewski, kapłan diecezji płockiej, urodził się w 1959 roku w Siemiątkowie na północnym Mazowszu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1985 roku w Płocku z rąk biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. W roku 1991 ukończył studia magisterskie z zakresu biblistyki na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach: 1985 – 1988 był wikariuszem w Ligowie; 1988 – 1991 w Długosiodle; 1991 – 1996 w Ciechanowie (parafia św. Franciszka); 1996 – 1998 w Płocku – Radziwiu. Dnia 17 sierpnia 1998 roku został mianowany proboszczem nowo powstałej parafii św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. Dnia 23 lutego 2010 roku biskup płocki Piotr Libera mianował ks. Zb. Sajewskiego proboszczem parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Płońsku. 27 listopada 2004 r. uhonorowany tytułem kanonika kapituły płockiej. Od 2009 roku był dziekanem dekanatu makowskiego, obecnie zaś jest dziekanem dekanatu Płońsk – Północ.

Od wczesnych lat posługi kapłańskiej był redaktorem czasopism parafialnych „Credo” i „Radziwie”. Aktualnie jest redaktorem (od ośmiu lat) czasopisma parafialnego „Szczęść Boże” – tygodnika wydawanego przez płońską parafię św. Maksymiliana M. Kolbe nieprzerwanie od 28 lat.

Cele czasopisma jest przekazywanie bieżących informacji z życia parafii, publikacja rozważań na temat bieżącej ewangelii, jak również wywiadów ze znanymi teologami, socjologami religii, itd. Na łamach periodyku ukazuje się także poezja religijna miejscowych parafian a także artykuły tematyczne, m.in. z zakresu historii Kościoła w Polsce.

Ksiądz kanonik Zbigniew Sajewski jest również inicjatorem licznych publikacji książkowych związanych z dziejami podległej sobie parafii, a także peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

W 2012 roku proboszcz Sajewski podjął się trudnej roli organizatora Płońskiej Akademii Wiary A,B,C realizowanej we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Regularnie raz w miesiącu w auli parafialnej odbywają się wykłady profesorów uniwersyteckich, redaktorów czasopism, gazet katolickich na tematy związane z poszerzeniem wiary katolickiej.

Ks. kanonik jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, w które angażowaniu są nie tylko twórcy lokalni regionalni, ale także uznani wykonawcy skali ogólnopolskiej, jak zespół Mazowsze czy Śląsk.

Źródło: ekai.pl (dostęp: 08.04.2019 r.).
Zdjęcie: strona internetowa parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku

Skip to content