Literatura

APARECIDA. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument Końcowy Jesteśmy Uczniami i Misjonarzami Jezusa Chrystusa, Aby Nasze Narody Miały w Nim Życie, Wydawnictwo Przystanek Jezus, Gubin, 2014, rozdział 9.

Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Oficyna Współczesna, Poznań 2001.

Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane 1994.

Konstytucja duszpasterska o Kościele „Gaudium et spes”, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2005.

Kowalczyk D., „Niewidzialna łaska, widzialny znak sakramentalny w kontekście dyskusji o możliwości dopuszczenia do Komunii świętej osób rozwiedzionych żyjących w związkach niesakramentalnych. Komunia duchowa”, 2015, w: www.niesakramentalni.pl/ uploads/Media/2015_Kowalczyk.pdf.

Miziołek W., „Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych”, w: M. Paciuszkiewicz, M. Topczewska-Metelska, W. Wasilewski (red.), Tęsknota i głód. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, Oficyna Przeglądu Powszechnego, Warszawa 1993, s. 138-155.

Mroczkowski I., Etos miłosierdzia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych, PIW, Płock 2017.

Mrozińska, M., „Kościół z nich nie zrezygnował”, w: M. Paciuszkiewicz, M. Topczewska-Metelska, W. Wasilewski (red.), Tęsknota i głód. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, Oficyna Przeglądu Powszechnego, Warszawa 1993, s. 174-180.

Nowak W., Ewangelia, rozwody, związki niesakramentalne, 2015, w: www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/zwiazki_niesakramentalne.html#

Paciuszkiewicz, M., Zamiast wstępu: Duszpasterstwo związków niesakramentalnych, w: M. Paciuszkiewicz, M. Topczewska-Metelska, W. Wasilewski (red.), Tęsknota i głód. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, Oficyna Przeglądu Powszechnego, Warszawa 1993, s. 5-10.

Paciuszkiewicz M., Drogi powrotu. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, w separacji i rozwiedzionych samotnych, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 1999.

Pałyga, J., „Rozmowy z księdzem Bozowskim”, w: M. Paciuszkiewicz, M. Topczewska-Metelska, w: Wasilewski (red.), Tęsknota i głód. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, Oficyna Przeglądu Powszechnego, Warszawa 1993, s. 181-186.

Pałyga J., Oni też chcą być wierni, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 1999.

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, Warszawa 2008, PDF, Tab. 1 (51) Małżeństwa zawarte i rozwiązane (s. 207). Rocznik Demograficzny. (2014). GUS Warszawa, PDF, Tab. II B, Ruch naturalny i migracje ludności, s. 40, Tab. 14 (73) Nowożeńcy w 2013 r. według wieku, poprzedniego stanu cywilnego oraz roku rozwiązania poprzedniego małżeństwa (s. 256). 79

Miszczak E., Salij J., „Kościół a małżeństwa osób rozwiedzionych”, w: M. Paciuszkiewicz, M. Topczewska-Metelska, W. Wasilewski (red.), Tęsknota i głód. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, Oficyna Przeglądu Powszechnego, Warszawa 1993, s. 127-137.

Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina, małżeństwo i „wolne związki” (21 listopada 2000).

Sztychmiler R., Istotne obowiązki małżeńskie, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.

Świerczek A., Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeństwie. Refleksja teologiczno-moralna, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2013.

Krajczyński J., Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej, Wyd. Apostolicum, Ząbki 2007.

Góralski W., Sprawiedliwość czy miłosierdzie? Problem komunii świętej katolików rozwiedzionych i żyjących w małżeństwie cywilnym, PIW, Płock 2016.

Paciuszkiewicz M., Tęsknota i głód, Warszawa 1993, elektroniczna wersja książki: http://mateusz.pl/ksiazki/mptig/

Paciuszkiewicz M., Rozmowy. Zdarzenia. Przełomy. Zapiski duszpasterza osób żyjących w związkach niesakramentalnych, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2001.

Skip to content