Nabożeństwo inauguracji Roku św. Stanisława Kostki

Nabożeństwo do ściągnięcia tutaj: WORD, pdf

Pieśń Witaj, Kostko Stanisławie: nuty i słowa

 1. Nabożeństwo powinno odbyć się na zakończenie Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży albo na zakończenie najbardziej licznej Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2018 r.
 2. Należy przeprowadzić je przed żłóbkiem w kościele. Jeśli to możliwe, w pobliżu żłóbka można umieścić obraz lub figurę św. Stanisława Kostki, jak również relikwie Świętego (jeśli parafia takowe przedmioty kultu posiada). Warto ozdobić to miejsce kwiatami czy też światłem, by było widoczne dla wiernych przez cały dzień 6 stycznia.
 3. Po Modlitwie po Komunii podczas Mszy św. celebrans wraz z usługującymi oraz z odpowiednio wyznaczonymi osobami udają się do żłóbka i klękają tam, odmawiając następujące modlitwy.
 4. W czasie przejścia do żłóbka należy wykonać pieśń: Witaj, Kostko Stanisławie (1 i 2 zwrotkę). Jeśli nie jest znana, należy odpowiednio wcześniej wprowadzić ja do repertuaru i nauczyć wiernych (nuty i słowa w załączeniu).
 5. Przebieg nabożeństwa:

Procesja do żłóbka. Śpiew: Witaj, Kostko Stanisławie

1. Witaj, Kostko Stanisławie, Młodzieniaszku święty w niebie:
Śpiewam pieśń tę ku Twej sławie, bo serdecznie kocham Ciebie,
Ty w Aniołów jasnym gronie, dla przedziwnej niewinności,
Przy Maryi stoisz tronie, nucąc dla Niej pieśń miłości.
2. Nieskalane serce czyste, toć i lica promieniste,
O, bo duch Twój płonie cały dla Jezusa świętej chwały.
Dla skromności i pokory, dla świętości Twej nadobny;
Zostawiłeś cnoty wzory, śnieżnej lilii Tyś podobny.

Kapłan

Panie Jezu! Tobie dziś oddają pokłon wszystkie ludy i narody. Wraz z Mędrcami przychodzimy do Twojego żłóbka, by uznać w Tobie Tego, który rządzi niebem i ziemią, któremu poddane są Słońce i Księżyc, na którego rozkaz krążą planety. Uznajemy w Tobie naszego Zbawiciela. W tym nowym roku 2018 czynimy to w całej Polsce wraz z naszym Orędownikiem, św. Stanisławem Kostką. Dzisiejszy dzień jest szczególny dla Kościoła w Diecezji Płockiej, w której rozpoczynamy uroczyście obchody ku czci Świętego Młodzieńca z Rostkowa. On jest patronem naszej diecezji, ale także szczególnym orędownikiem dzieci i młodzieży. Wpatrując się w jego wizerunek, chcemy odnowić pamięć tego wielkiego Świętego, który nieustannie wstawia się za naszą Ojczyzną. Czynił to w czasie wojen i najazdów w XVII w., a dziś ufamy, że pomoże nam walczyć z pokusami i trudnościami, których doświadczamy każdego dnia.

Chłopiec ze szkoły podstawowej

Święty Stanisławie Kostko
Opisany w książkach
Żyłeś krótko Jezusem przejęty
Jak mało nieraz czasu żeby zostać świętym[1]

Dziewczynka ze szkoły podstawowej

Dzieci! Złóżcie rączki,
Tak jak ten Święty!
On się modli,
Aby lilia w trawie
Wyrosła
I aby była biała
I pachniała.
On kornie wargami porusza,
Aby tą lilią była jego dusza
Bez grzechu,
W uśmiechu
Pełna niebiańskiej harmonii
I woni.
Złóżcie ręce, klęknijcie,
Słucha nas Jezus mały.
Zmieńmy się wszyscy
W jeden ogród biały.
Nie będzie wiedział nikt,
Żeśmy dzieci, ani też czyje
Będziemy w Bożym ogrodzie
Pachnące wysmukłe lilie[2].

Przedstawiciel gimnazjum

Święty Stanisławie Kostko! Pomóż mi stawiać sobie wysokie wymagania, abym przekraczając własne słabości, rozwijał swój umysł, wolę i serce na miarę planu, jaki Bóg ma wobec mnie. Nie chcę życia „byle jakiego”. Jestem młody, przebudź we mnie tęsknotę za tym, co piękne i szlachetne. Uproś mi mądrość rozpoznawania Bożej woli i męstwo życia zgodnego z Ewangelią. Pragnę być wolny duchem, otwarty na dobro innych i zdolny do obrony chrześcijańskich wartości w środowisku, w którym przebywam. Twoje zawołanie: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”, niech będzie i moim zawołaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Przedstawiciel szkoły średniej

Święty Stanisławie Kostko! Nadchodzi czas, w którym będę podejmował decyzję o mojej przyszłości. Nie jest łatwo zdecydować o wyborze kierunku studiów, o podjęciu pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej. O ile jednak trudniej jest dzisiaj podjąć decyzję o wyborze powołania – przez zawarcie sakramentu małżeństwa albo podjęcie drogi kapłańskiej czy zakonnej. Dziś proszę Cię, św. Stanisławie, o pomoc i wsparcie dla mnie w tych wyborach życiowych. Ty byłeś bardzo konsekwentny w realizacji wybranej przez Ciebie drogi. Uproś mi u Boga taką pewność o wyborze mojej drogi na przyszłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Przedstawiciel ludzi starszych

Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława Kostki, patrona umierających, zanosimy do Ciebie. Użycz nam łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród Twoich wybranych świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Śpiew: Witaj, Kostko Stanisławie (zwrotki 3 i 4)

Jeśli są wystawione relikwie, można je okadzić

3. Złóż Twe dłonie i proś Boga, powiedz, że tu ciężka droga.
Dla Twej prośby i wstawienia Bóg udzieli przebaczenia.
Bożej Matce powiedz w niebie, że jesteśmy tu w potrzebie,
że tu żalów łez kraina, Niech nas wspiera jej przyczyna.
4. A w ostatniej życia chwili spraw abyśmy zasłużyli
Tak umierać jak Ty święcie w Matki Bożej Wniebowzięcie.
O Ty, Polski nasz patronie, Marię proś niepokalaną,
Niech od złego nam osłoni Polską młodzież ukochaną.

Kapłan

Panie Jezu, który stałeś się dzieckiem i uczysz nas, że mamy jako dzieci wejść do Twojego Królestwa. Prosimy Cię o dobre owoce rozpoczynającego się Roku św. Stanisława Kostki. Niech on uprosi nam u Boga czystość obyczajów w życiu naszych dzieci i naszej młodzieży. Niech św. Stanisław pomoże wybrać właściwe powołanie życiowe chłopcom i dziewczętom. Niech szczególnie wyprosi liczne i piękne powołania do życia kapłańskiego dla naszego Seminarium, zwłaszcza z naszej parafii.

Św. Stanisławie Kostko, módl się za nami! (3 razy)

Błogosławieństwo

Śpiew na zakończenie: Podnieś rękę, Boże Dziecię

Modlitwa wiernych podczas Mszy św.

Bogu, który pozwala słabym ludziom osiągać wielkie rzeczy, przez wstawiennictwo Trzech Świętych Mędrców oraz św. Stanisława Kostki, przedstawmy prośby, płynące z naszych serc:

 1. Za papieża Franciszka, za biskupów, kapłanów i diakonów oraz za wszystkich głoszących Ewangelię na krańcach świata, szczególnie za misjonarzy z naszej diecezji, aby towarzyszyło im przekonanie o mocy Słowa, które przepowiadają. Ciebie prosimy.
 2. Za naszego biskupa Piotra w 21. rocznicę jego święceń biskupich, by Pan strzegł go w zdrowiu i dodawał mu sił w posłudze powierzonej owczarni. Ciebie prosimy.
 3. Za wszystkich ludzi, którzy nie znają jeszcze prawdy Ewangelii oraz za tych, którzy porzucili praktykowanie wiary, aby ich serca i umysły obudziły się dzięki działaniu Bożej łaski. Ciebie prosimy.
 4. Za dzieci i młodzież, którym patronuje św. Stanisław Kostka, aby potrafili odkryć swoje życiowe powołanie oraz chętnie oddawali się na służbę Kościołowi i drugiemu człowiekowi w kapłaństwie lub życiu zakonnym. Ciebie prosimy.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, w tej Mszy św. szczególnie za …, aby stali się współuczestnikami obietnicy, objawionej dzisiaj w Jezusie i w Jego Słowie. Ciebie prosimy.
 6. Za nas, tutaj zgromadzonych, aby świętować Objawienie naszego Króla i rozpocząć uroczyście Rok św. Stanisława Kostki, za wszystkich uczestniczących w dzisiejszych Orszakach Trzech Króli, abyśmy zawsze szukali prawdy i dobra, idąc za głosem Jezusa. Ciebie prosimy.

Boże, z wdzięcznością za dar Objawienia naszego Pana składamy modlitwy na Twoim ołtarzu, wysłuchaj nas łaskawie; daj nam także godnie i owocnie przeżyć rozpoczęty Rok św. Stanisława Kostki, patrona naszej diecezji. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Opracował: ks. Wojciech Kućko

[1] Jan Twardowski, „Mało czasu”, w: Tenże, Wiersze z tomów z lat 1991-1995, Kraków 2002, s. 23.
[2] Jan Sztaudynger, „Święty Stanisław Kostka”, w: Nasza Przyszłość, 45 (1930).

Skip to content