Narzeczeni

Narzeczeństwo rozpoczęte zaręczynami jest dla narzeczonych okresem głębszego poznania siebie i podjęcia ostatecznej decyzji zawarcia małżeństwa. Jest to czas wzajemnego poznawania swoich zalet i wad, sposobów reagowania w różnych sytuacjach, szczególnie konfliktowych, szczerego ukazywania historii swojego życia oraz poznania rodzin pochodzenia. Narzeczeni w tym okresie powinni także omówić plany dotyczące różnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego: mieszkania, podziału obowiązków, spraw związanych z finansami, spraw współżycia seksualnego, życia towarzyskiego i spędzania wolnego czasu oraz wychowania dzieci. Czas narzeczeństwa dla osób wierzących to przede wszystkim czas intensywnej otwartości na Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości. Dlatego narzeczeni powinni ten okres wykorzystać na pogłębienie własnej miłości, odnowienie życia sakramentalnego i doświadczenia obecności Boga we wspólnej modlitwie.

Skip to content