Ochrona danych osobowych

Dokumenty obowiązujące w diecezji płockiej od dn. 1 października 2019 r.

  1. Instrukcja dla doradców życia rodzinnego – pdf
  2. Upoważnienie dla doradcy życia rodzinnego – WORD, pdf
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna – WORD, pdf
  4. Księga “Spotkań dla narzeczonych” – WORD, pdf

Skip to content