Okno Życia

okno_zycia
Dnia 25 marca 2009 roku Biskup Płocki Piotr Libera otworzył i poświęcił “Okno Życia” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku 14 w Płocku. W homilii podkreślił, że “Okna życia” nie są modą, ale wyrazem troski Kościoła o los dzieci, które nie mogą wychowywać się w swojej rodzinie. Przypomniał też, że “okna życia” mają w Kościele starą, sięgającą nawet czasów średniowiecza, tradycję.

Okno Życia –  to specjalnie oznaczone okno, które otwiera się od zewnątrz. W środku znajduje się ogrzewane i wyposażone w wentylację miejsce, w którym matka może anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko, nie narażając go na niebezpieczeństwo śmierci. Po otwarciu okna uruchamia się alarm wzywając wyznaczoną w tym celu osobę, która bezzwłocznie przekazuje dziecko do szpitala na oddział noworodków w celu przeprowadzenia koniecznych badań. O dalszym losie dziecka decydują sąd i ośrodki adopcyjne.

Pomoc dla kobiet, które spodziewają się dziecka, a znajdują się w trudnej sytuacji życiowej:

Telefon zaufania (Warszawa) „Pomoc matce – życie dziecku”

tel.: (22) 619 63 95
pon-.pt.: 10.00-18.00


Dom Samotnej Matki (Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia):

Biała Stara k/Płocka
tel.: (24) 261 32 23


Ośrodek Adopcyjny

Płock, ul. Mościckiego 6
tel.: (24) 365 92 27

Skip to content