Oświadczenie dla rodziców chrzestnych

Od 10 lutego 2020 r. w diecezji płockiej obowiązuje „Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych”. Dokument jest próbą wprowadzenia w życie papieskiej adhortacji „Amoris laetitia” z 2016 r.

Prace nad przygotowanie dokumentu koordynował Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. Ks. Wojciech Kućko, dyrektor wydziału, zauważa, że dokument jest owocem szerokich konsultacji w diecezji – wśród dekanalnych duszpasterzy rodzin, wielu kapłanów i wiernych świeckich. – Przemieszczanie się ludzi i zmiana miejsca zamieszkania, a przede wszystkim potrzeba formacji moralnej wierzących są nowymi wyzwaniami duszpasterskimi naszych czasów – zauważa ks. Kućko.

Biskup płocki w „Instrukcji” odwołuje się do podkreślanej przez papieża Franciszka potrzeby rozeznawania przez wierzących i konieczności towarzyszenia wierzącym przez kapłanów. Droga rozeznawania (wł. discernimento) jest jednym z ważniejszych postulatów reformy Kościoła, wprowadzanej przez Franciszka. W adhortacji „Amoris laetitia” papież zaznacza: „Jesteśmy powołani do kształtowania sumień, nie zaś domagania się, by je zastępować” (nr 37). W świetle tych słów zadaniem kapłanów jest nade wszystko formowanie sumień, uwrażliwianie na właściwe rozstrzyganie dobra i zła, a także podejmowanie dojrzałych, odpowiedzialnych decyzji, związanych również z życiem sakramentalnym. Dlatego proponowane Oświadczenie kandydata na ojca chrzestnego i Oświadczenie kandydatki na matkę chrzestną mają pomóc w rozeznaniu przez samego kandydata, czy powinien podejmować tę funkcję.

Treść “Instrukcji” oraz oświadczenia do pobrania poniżej:

  1. Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych.
  2. Oświadczenie kandydata na ojca chrzestnego
  3. Oświadczenie kandydatki na matkę chrzestną
Skip to content