Oświadczenie w obronie konstytucyjnych praw rodziców

Bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, apeluje do rodziców o czujność i roztropność w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych.

Bp Mendyk zauważa: „Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie”. 

Wydział ds. Rodzin dołącza się do tego apelu. Zachęcamy Księży Proboszczów do rozpropagowania podczas niedzielnych Mszy św. (zwłaszcza 25 sierpnia i 1 września br.) w czasie ogłoszeń parafialnych powyższej informacji oraz przedstawienia rodzicom możliwości składania oświadczenia.

Jego formularz jest dostępny do pobrania poniżej:

Inne materiały na ten temat można pobrać ze strony: https://dlarodzicow.ordoiuris.pl.

Właściwe wychowanie młodego pokolenia to nasza wspólna sprawa.

Skip to content