Pierwsza niedziela czerwca

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 3 czerwca 2018 r.

Adoracja eucharystyczna Śladami św. Stanisława Kostki

Tutaj w pdf.

Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu: O niewysłowione szczęście

Wprowadzenie

Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, poświęcony tradycyjnie kultowi Najświętszego Serca Jezusowego. Niedawno przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczyste procesje ulicami naszych wsi i miast, które wprowadziły nas w klimat refleksji nad Bożą miłością dla nas. Każdego dnia tego miesiąca, w wielu parafiach wierni gromadzą się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, by wielbić Serce Jezusa, śpiewając 33 wezwania litanii, jakby 33 bicia Jego Serca, odmierzające rytm naszej, ludzkiej miłości. Ta pobożność była bliska także św. Stanisławowi Kostce, Patronowi tego roku. W Wiedniu należał do kongregacji św. Barbary, a nawet był jej prezesem. W ten sposób rozwinął w sobie także głębokie życie eucharystyczne, każdego dnia brał udział we Mszy św., a już wieczorem podejmował post, by rankiem z sercem czystym i niepodzielnym przyjąć Jezusa Eucharystycznego.

W pierwszą niedzielę miesiąca czerwca powierzajmy Sercu Jezusowemu zwłaszcza studentów, zmagających się w tych dniach z egzaminami. Prośmy także za nowo wyświęconych diakonów, a także za tych diakonów, którzy przyjmą święcenia kapłańskie. Niech żyją na wzór Serca Jezusa, wsparci orędownictwem św. Stanisława z Rostkowa.

Śpiew:Litania do Serca Pana Jezusa

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem(okadzenie)

K. Dałeś im chleb z nieba.

W.Wszelką rozkosz mający w sobie.

K. Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Pieśń: Z tej biednej ziemi

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content