Pierwsza niedziela miesiąca stycznia – adoracja

Przez cały rok w rozważaniach na pierwsze niedziele miesiąca będą nam towarzyszyły teksty zapisków św. Stanisława Kostki oraz intencja modlitwy o świętość życia dzieci i rozeznanie drogi powołania młodzieży, zwłaszcza do życia w małżeństwie i rodzinie lub do życia kapłańskiego, zakonnego czy też misyjnego.

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 7 stycznia 2018 r.

Adoracja eucharystyczna Śladami św. Stanisława Kostki

Tekst: w pliku WORD, w pliku pdf.

Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu: O, zbawcza Hostio

Wprowadzenie

Wczoraj w całej naszej diecezji płockiej rozpoczęliśmy uroczyście Rok św. Stanisława Kostki. Będzie to czas, w którym w szczególny sposób będziemy polecali Panu Bogu ludzi młodych. Tego roku w czasie adoracji pierwszych niedziel miesiąca będziemy więc modlili się za dzieci i młodzież, aby umiały wybierać to, co słuszne, co prawe, aby szły za głosem Boga, który ich powołuje do życia małżeńskiego, rodzinnego albo do szczególnej służby w kapłaństwie czy życiu zakonnym. Będą nam w tym pomagały teksty zapisków, jakie po sobie pozostawił Święty z Rostkowa.

Klęcząc dziś przed eucharystycznym Panem, zwróćmy się ku Niemu przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, który niestrudzenie, mimo wielu przeciwności i zniechęcania go przez innych, dążył do celu, jaki odkrył w swoim życiu. Prośmy dziś szczególnie za młodzież, która ma przyjąć w tym roku sakrament bierzmowania, aby nie była to chwila ich osłabienia praktyk religijnych, ale by Duch Święty dał im cnotę wytrwałości w uczęszczaniu na niedzielną Mszę św., by przypominał im o codziennej modlitwie i praktykowaniu postu we właściwe dni. Ogarnijmy tą modlitwą szczególnie kandydatów do sakramentu bierzmowania z naszej parafii.

Jednym z częściej powtarzanych przez św. Stanisława Kostkę słów było jezuickie wezwanie „Laus Deo!” – „Chwała Bogu!”. Znaleźć je można w wielu miejscach jego notatek nowicjackich. „Chwała Bogu!” Oddajmy teraz we wspólnym śpiewie chwałę Bogu – Synowi Bożemu, który stał się dla nas małym człowiekiem. Zaśpiewajmy modlitewne wezwania św. Ignacego Loyoli, duchowego mistrza św. Stanisława Kostki.

Śpiew: Duszo Chrystusowa, uświęć mnie

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (okadzenie)

Modlitwa

Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem

Pieśń: Podnieś rękę, Boże Dziecię

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content