Płockie Dni Pastoralne 2017

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz z wybranymi przez siebie liderami świeckimi ze swoich wspólnot parafialnych do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 19-20 kwietnia 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Będą one przebiegać pod hasłem: “Idźcie i głoście… w rodzinie i przez rodzinę”. Poniżej szczegółowy program spotkań (dla kapłanów i osób świeckich) oraz ważne informacje organizacyjne.

Płockie Dni Pastoralne

19-20 kwietnia 2017 r.

Idźcie i głoście…
w rodzinie i przez rodzinę

PROGRAM DLA KSIĘŻY

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela – ks. dr Łukasz Zdunkiewicz

(Sala Biskupów WSD)

10.15 – Słowo Biskupa Płockiego

10.30 – „Ślub i co dalej”? Duszpasterstwo młodych małżeństw w parafii – ks. dr Piotr Arbaszewski (Drohiczyn)

11.00 – Dyskusja

11.15 – „Kurs na miłość”. Rzecz o warsztatach dla małżeństw – o. dr Piotr Zajączkowski OFM (Zakroczym)

11.45 – Dyskusja

12.00 – Duszpasterstwo związków niesakramentalnych w praktyce – ks. dr Jan Abrahamowicz (Kraków)

12.30 – Dyskusja

12.45 – Podsumowanie obrad

13.00 – Posiłek (refektarz seminaryjny)

 

PROGRAM DLA UCZESTNIKÓW ŚWIECKICH

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela – ks. dr Łukasz Zdunkiewicz

(Kaplica Dobrego Pasterza WSD)

10.15 – Powitanie uczestników

10.30 – Duszpasterstwo związków niesakramentalnych w praktyce – ks. dr Jan Abrahamowicz (Kraków)

11.00 – Dyskusja

11.15 – „Ślub i co dalej”? Duszpasterstwo młodych małżeństw w parafii – ks. dr Piotr Arbaszewski (Drohiczyn)

11.45 – Dyskusja

12.00 – „Kurs na miłość”. Rzecz o warsztatach dla małżeństw – o. dr Piotr Zajączkowski OFM (Zakroczym)

12.30 – Dyskusja

12.45 – Podsumowanie obrad

13.00 – Posiłek (sala wykładowa I piętro)

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża
  i przedstawiciele katolików świec Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje (w tym roku zachęcamy, aby byli to doradcy życia rodzinnego, liderzy bądź inne osoby zaangażowane w zrzeszenia małżeńskie i rodzinne);
 • Księży, którzy katechizują prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do szkół o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);
 • Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się kościele
  św. Jana Chrzciciela. W nabożeństwie uczestniczą księża i katolicy świeccy;
 • Po nabożeństwie księża udają się na obrady do Sali Biskupów WSD, natomiast świeccy przechodzą do Auli bł. abpa A. J. Nowowiejskiego WSD (aula znajduje się przy kaplicy św. Stanisława Kostki);
 • Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środę (19 kwietnia) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (20 kwietnia) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów;
 • Księża pracujący w Kurii, WSD, Caritas, mediach, duszpasterstwie poza parafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dniu przez siebie wybranym;
 • Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 przed Salą Biskupów WSD;
 • Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką);
 • Opłata obejmuje: posiłki dla uczestników, wynagrodzenie dla prelegentów oraz inne koszty organizacyjne;
 • Parking dla samochodów na terenie WSD;
 • Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych o godz. 13.30.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
P.o. Dyrektor Wydziału do spraw Rodzin

Skip to content