Rodzina chrześcijańska uzewnętrznia swoją wiarę

Rodzina chrześcijańska to rodzina, która uzewnętrznia swoją wiarę, która razem wypełnia pobożne praktyki – głosił bp Mirosław Milewski 17 września w płockiej parafii św. Stanisława Kostki. Przewodniczył w niej uroczystościom odpustowym.

Bp Mirosław Milewski w homilii odniósł się do domu rodzinnego św. Stanisława Kostki (1550-1568), którego 450. rocznica śmierci będzie obchodzona za rok w diecezji płockiej. Stwierdził, że nie wiadomo dokładnie, gdzie ten dom się znajdował, jednak wiele może on współczesnym powiedzieć, ponieważ „każdy z nas nosi w sobie doświadczenie domu rodzinnego, każdy ma zapisane w sercu pragnienie domu”.

Hierarcha przytoczył słowa papieża Franciszka – „każdy dom jest kandelabrem” (adhortacja „Amoris laetitia”). Głosił, że dom Kostków może uczyć realizmu: dom chrześcijan to miejsce, w którym ścierają się różne poglądy, różne wrażliwości, rozmaite sposoby patrzenia na świat. W takim domu ludzie uczą cię szacunku dla poglądów innych, dla innego widzenia różnych spraw.

Zaznaczył, że dom to także miejsce, w którym uczy się szacunku do Boga i do drugiego człowieka. Niestety, obecnie zbyt mało mówi się o potrzebie okazywania go innym. Tymczasem „jeśli zatracimy szacunek do osoby, do człowieka, bardzo szybko zapomnimy o szacunku do siebie samych”.

Ponadto bp Milewski przekonywał, że dom Kostków jest „pięknym przypomnieniem prawdy o rodzinie chrześcijańskiej: to rodzina, która uzewnętrznia swoją wiarę, która razem wypełnia pobożne praktyki”. Prosił obecnych, aby ich dzieci i wnukowie znali na pamięć drogę do kościoła parafialnego: na Mszę św., na różaniec w październiku, na spotkanie ministrantów i scholi.

Przekazał także parafianom, że będzie się modlił, aby w płockiej parafii św. Stanisława Kostki domy były wspólnotami, których mieszkańcy będą się uczyli szacunku do Boga i człowieka, by były to szkoły modlitwy i praktyk religijnych.

Bp Mirosław Milewski poprowadził także „Litanię do św. Stanisława Kostki” oraz procesję eucharystyczną na zakończenie Mszy św. odpustowej.

Muzycznie Mszę św. uświetniły zespoły parafialne oraz Orkiestra Dęta ze Staroźreb, pod kierunkiem Huberta Chiczewskiego. Po południu odbył się też koncert Janusza Laskowskiego.

Gospodarzem uroczystości odpustowej był ks. Wiesław Kania SDB, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Płocku.

Tekst pochodzi z: https://ekai.pl/bp-milewski-rodzina-chrzescijanska-uzewnetrznia-swoja-wiare/

 

Skip to content