Spotkania dla narzeczonych: nowe regulacje

W miarę możliwości i z zachowaniem wskazań sanitarnych, od dn. 25 maja 2020 r. można rozpocząć organizowanie tygodniowych „Spotkań dla narzeczonych” w dekanatach. Dekanalni duszpasterze rodzin proszeni są o wybranie właściwych miejsc i dostosowanie ich do wymogów sanitarnych.

  1. Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie więcej niż 10 par, należy je zorganizować w kościele, a nie w sali parafialnej.
  2. Przy wejściu do sali/kościoła powinien znajdować się środek do dezynfekcji rąk.
  3. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, w czasie spotkania uczestnicy będą mieli zakryte usta i nos, np. za pomocą maseczek.
  4. Należy dbać o wietrzenie pomieszczeń.
  5. W organizacji „Spotkań dla narzeczonych” obowiązują wszystkie dotychczasowe przepisy i instrukcje Biskupa Płockiego.
  6. Możliwe jest równoległe prowadzenie spotkań w dekanatach także w formie zdalnej.
  7. W przypadku zmiany daty zawarcia związku małżeńskiego, księża powinni zwrócić szczególną uwagę na półroczny termin ważności świadectw chrztu świętego i dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego. Należy uwzględnić również fakt, że spisany „protokół przedślubny” jest ważny 1 rok od daty sporządzenia go. Gdyby ślub został odroczony na czas dłuższy niż 1 rok, należy przed nowym terminem przeprowadzić nowe badanie kanoniczne.
  8. Ponadto w czasie uroczystości zaślubin należy przestrzegać w kościele liczby uczestników według wskazań władz państwowych.

Powyższe wskazania obowiązują do czasu wydania kolejnych zarządzeń przez władze państwowe i Biskupa Płockiego.

Płock, dn. 22 maja 2020 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Szczegóły i daty spotkań w diecezji płockiej zobacz: TUTAJ.

Skip to content