Spotkania dla narzeczonych w czasie pandemii

Przypominamy zapisy “Zarządzenia Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii” z dn. 26 marca 2020 r. (por. Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej 12/2020, s. 88–95), dotyczące sakramentu małżeństwa:

11. Sakrament małżeństwa
11.1. Jeśli narzeczeni uznają, że w obecnych warunkach chcą otrzymać błogosławieństwo sakramentalnego związku małżeńskiego, powinni im to umożliwić kapłani, podchodząc do sprawy z życzliwością i kompetencją. Dotyczy to zarówno uroczystości zaplanowanych w okresie stanu epidemii, jak i innych naglących przypadków.
11.2. Gdyby narzeczeni, których sakrament małżeństwa przypada na czas stanu epidemii, mieli trudność z odbyciem Spotkań dla narzeczonych, wówczas ksiądz proboszcz podejmie z nimi niezbędne przygotowanie do sakramentu.
(…)
11.4. Spotkania dla narzeczonych w formie weekendowej oraz w dekanatach mogą być prowadzone w czasie stanu epidemii jedynie zdalnie, za pomocą internetu. Dotyczy to tych par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Jeśli narzeczeni mają ślub w dalszej perspektywie, należy ich poprosić o przełożenie udziału w Spotkaniach dla narzeczonych na dalszy czas.
11.5. W związku z przekładaniem daty ślubu, księża powinni zwrócić szczególną uwagę na półroczny termin ważności świadectw chrztu świętego i dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.

W związku z powyższym, dla par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., jeśli zdecydują się na zawarcie małżeństwa, z poszanowaniem norm władz państwowych, sugeruje się zachowanie poniższych wskazań:

 1. Wszelkie rozstrzygnięcia w sprawie zaślubin w kościele narzeczeni powinni podejmować z księdzem proboszczem, który wraz z nimi wybierze formę odbycia „Spotkań dla narzeczonych” w czasie pandemii, jeśli we wskazanych wyżej miesiącach zdecydują się na zawarcie sakramentu małżeństwa.
 2. Sugeruje się, aby narzeczeni odbyli „Spotkania dla narzeczonych” w formie zdalnej, proponowane przez CPP METANOIA w Płocku. Mają one dwie formuły, do wyboru:
  a) Zdalne spotkania weekendowe
  b) Zdalne spotkania tygodniowe.
  Szczegóły na stronie internetowej CPP METANOIA: http://cpp-metanoia.com/oferta/spotkania-dla-narzeczonych/
 3. W związku z tym, że na obecną chwilę nie można organizować spotkań grupowych, możliwe jest odbycie przez wyżej wskazanych narzeczonych (których uroczystość zaślubin planowana jest na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.) „Spotkań dla narzeczonych” w dekanatach. Mogą być one przeprowadzone jedynie w formie zdalnej, za pomocą Skype, telefonu itd. W przypadku tak nadzwyczajnie odbytych zdalnych „Spotkań”, każdy z prowadzących (kapłan, psycholog, doradca życia rodzinnego) powinien przesłać narzeczonym maila z potwierdzeniem odbytych danych części „Spotkań”, którego przedstawią w kancelarii parafii, gdzie będą zawierać związek małżeński. Wszelkie szczegóły w tej sprawie narzeczeni powinni ustalić z księdzem proboszczem parafii, w której planowana jest uroczystość zaślubin.
 4. Usilnie prosi się narzeczonych, których związek małżeński planowany jest od 1 lipca 2020 r., aby – jeśli nie brali jeszcze udziału „Spotkaniach dla narzeczonych” – powstrzymali się na razie od udziału w tych „Spotkaniach” lub ostatecznie wzięli pod uwagę ich formę zdalną w CPP METANOIA w Płocku.
 5. W czasie uroczystości zaślubin należy przestrzegać w kościele liczby uczestników według wskazań władz państwowych. Na obecną chwilę w świątyni może znajdować się jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni, nie licząc kapłana i posługujących.
 6. Powyższe wskazania obowiązują do czasu wydania kolejnych zarządzeń przez władze państwowe i Biskupa Płockiego.

Płock, dn. 24 kwietnia 2020 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Zdjęcie autorstwa cottonbro z Pexels.

Skip to content