Spotkanie Polskiej Federacji SRK w Zakopanem 2020 r.

W dniach 10-12 stycznia 2020 r. odbyła się coroczna Rada Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Spotkanie miało wymiar formacyjno-informacyjno-rekreacyjny. SRKDP reprezentowali ks. dr Wojciech Kućko (asystent), Witold Wybult (prezes), Bożena Pyszcz (skarbnik) oraz kilkuosobowa delegacja członków stowarzyszenia. Zjazdowi nieformalnie przewodniczył ks. bp Grzegorz Kaszak, Biskup Diecezjalny diecezji sosnowieckiej. Sobotnie obrady skoncentrowane były wokół Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. W ramach części formacyjnej ks. dr. Wojciech Kućko, dyrektor Wydziały ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, wygłosił wykład pt.: “Rodzina Bogiem silna. Aktualność nauczania Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Następnie Anna Rastawicka, jako bliska współpracownica kard. Wyszyńskiego, dała o nim ciekawe świadectwo. Po wykładach odbyła się dość długa dyskusja. Zadawano pytania, na które odpowiadali zaproszeni prelegenci. W dalszej części zjazdu zebrani dyskutowali o tym, w jaki sposób najlepiej przygotować się do beatyfikacji ks. kard. S. Wyszyńskiego w dn. 7 czerwca 2020 r. w Warszawie. Planuje się, aby członkowie SRK spotkali się na beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia oraz podczas pielgrzymki do relikwii kardynała, już po beatyfikacji.

Spotkania w Księżówce są dobrą okazją do tego, aby osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach Rodzin Katolickich w Polsce spotkali się na wspólnej modlitwie, dyskusji oraz integracji. Polska Federacja SRK w 2018 r. obchodziła 35-lecie swojej działalności. Powstała w 1993 r. w Płocku. Obecnie siedzibą federacji jest Kraków. W obecnym Zarządzie PF SRK jest Witold Wybult – prezes SRKDP.

Witold Wybult

Skip to content