Struktura

WYDZIAŁ DO SPRAW RODZIN 

 KURII  DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

ul. Tumska 3, 09-402 Płock

tel.: /24/ 262 43 23 /centrex 153/

e-mail: rodzina@diecezjaplocka.pl


DYREKTOR

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

ks. dr Wojciech KUĆKO

tel. 24 262 66 22

e-mail: wojciechkucko@wp.pl 


Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Fot. “Gość Płocki”

dr Witold Jacek WYBULT

tel. 24 262 43 23

e-mail: witold.wybult@diecezjaplocka.pl


 Konto bankowe Wydziału ds. Rodzin

Bank Pekao S.A.
ul. Tysiąclecia 10
09-400 Płock
nr konta: 42 1240 3174 1111 0010 7153 2357

Skip to content