Szkolenie dla nowych doradców życia rodzinnego 2023 – program

Zapraszamy kandydatów na nowych doradców życia rodzinnego w diecezji płockiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu. Szczegóły i zapisy: rodzina@diecezjaplocka.pl lub tel. 505 079 260. Zgłoszenia do dnia 5 września br.

Informujemy, że poniższe działania realizowane są w ramach projektu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, dofinansowanego w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – „Po pierwsze Rodzina!”

ZAPRASZAMY!

PROGRAM SZKOLENIA DLA NOWYCH DORADCÓW ŻYCIA RODZINNEGO

Sala Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (przy kancelarii parafialnej)

Parafia pw. św. Jadwigi Królowej, ul. Szymona Kossobudzkiego 10, 09-400 Płock

16 września 2023 r. (sobota)

9.00     Przyjazd, sprawy formalne – dr Witold Jacek Wybult, diecezjalny doradca życia rodzinnego, koordynator projektu

9.30     Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie nakierowane na trwałość małżeństwa i rodziny (1-2) – dr Anna Czyżkowska, Wydział Studiów nad Rodziną – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

11.00   Przerwa kawowa

11.15   Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie nakierowane na trwałość małżeństwa i rodziny (3-4) – dr Anna Czyżkowska

12.45   Przerwa

13.30   Wyzwania wychowania dzieci w perspektywie przygotowania młodych do zakładania rodziny (1-2) – dr Anna Czyżkowska

15.00   Przerwa kawowa

15.15   Wyzwania wychowania dzieci w perspektywie przygotowania młodych do zakładania rodziny (3-4) – dr Anna Czyżkowska

16.45   Podsumowanie spotkania – dr Witold Jacek Wybult

30 września 2023 r. (sobota)

9.00     Przyjazd, sprawy formalne – dr Witold Jacek Wybult, diecezjalny doradca życia rodzinnego, koordynator projektu

9.30     Naturalne metody rozpoznawania płodności ukierunkowane na realną pomoc małżonkom w prokreacji (1-2) – mgr Małgorzata Walaszczyk, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego diecezji warszawsko-praskiej

11.00   Przerwa kawowa

11.15   Naturalne metody rozpoznawania płodności ukierunkowane na realną pomoc małżonkom w prokreacji (3-4) – mgr Małgorzata Walaszczyk

12.45   Podsumowanie spotkania – dr Witold Jacek Wybult

7 października 2023 r. (sobota)

9.00     Przyjazd, sprawy formalne – dr Witold Jacek Wybult, diecezjalny doradca życia rodzinnego, koordynator projektu

9.30     Współczesne dylematy bioetyczne w pracy doradcy życia rodzinnego oraz towarzyszenie małżonkom z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym (1-2) – ks. dr Wojciech Kućko, prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej,

11.00   Przerwa kawowa

11.15   Współczesne dylematy bioetyczne w pracy doradcy życia rodzinnego oraz towarzyszenie małżonkom z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym (3-4) – ks. dr Wojciech Kućko

12.45   Podsumowanie spotkania – dr Witold Jacek Wybult

14 października 2023 r. (sobota)

Szkoły Katolickie, ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock

9.00     Przyjazd, sprawy formalne – dr Witold Jacek Wybult, diecezjalny doradca życia rodzinnego, koordynator projektu

9.15     Msza św. – przewodniczenie i homilia: bp Roman Marcinkowski, biskup senior diecezji płockiej – kaplica św. Stanisława Kostki

10.15   Szanse i zagrożenia rodzicielstwa jako element przygotowania narzeczonych do małżeństwa (1-2) – dr n. med. Magdalena Szymańska, lekarz ginekolog, naprotechnolog, doradca życia rodzinnego

11.45   Modlitwa Anioł Pański, przerwa kawowa

12.00   Szanse i zagrożenia rodzicielstwa jako element przygotowania narzeczonych do małżeństwa (3-4) – dr n. med. Magdalena Szymańska

13.30   Obiad

14.00   Sposoby i metody towarzyszenia małżeństwom i rodzinom w trudnościach (1-2) – ks. mgr lic. Michał Puczyłowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej, diecezjalny duszpasterz rodzin

15.30   Przerwa kawowa

15.45   Sposoby i metody towarzyszenia małżeństwom i rodzinom w trudnościach (3-4) – ks. mgr lic. Michał Puczyłowski

17.15   Wręczenie misji kanonicznych – bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej

Skip to content