Telefon wsparcia w czasie kwarantanny

Zapraszamy do korzystania z telefonu wsparcia duchowego, psychologicznego i dla samotnych seniorów potrzebujących pomocy w zakupach.

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej,
 • Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej,
 • 64. Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku,
 • Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka.

Zasady korzystania z pomocy psychologicznej i duchowej:

 1. Pomoc jest bezpłatna i świadczona telefonicznie przez osoby wykwalifikowane.
 2. Z pomocy może korzystać każda osoba, która tego potrzebuje.
 3. Osoba korzystająca z pomocy nie przekazuje podczas rozmowy telefonicznej żadnych danych osobowych.
 4. Specjaliści świadczący pomoc są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.

Zasady korzystania z pomocy dla samotnych osób potrzebujących

 1. Pomoc jest bezpłatna.
 2. Z pomocy wolontariuszy może korzystać osoba samotna z kręgu osób z tzw. podwyższonej grupy ryzyka w czasie trwania pandemii (np. osoby w podeszłym wieku czy o obniżonej odporności). Pomoc ta będzie dotyczyła robienia niezbędnych zakupów (głównie spożywczych oraz leków).
 3. Osoba potrzebująca pomocy dzwoni pod wskazany numer telefonu INFOLINII
  (tel. 505 272 535) i przekazuje swoje dane: imię, wiek, adres oraz swój numer telefonu.
 4. Osoba obsługująca INFOLINIĘ (koordynator ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich) przekazuje osobie potrzebującej czterocyfrowy numer (kod zabezpieczający), który ona zapisuje. Jednocześnie informuje ją, że w ciągu maksymalnie 24 godzin zadzwoni do niej wolontariusz i ustali szczegóły, dotyczące planów zakupowych.
 5. Wolontariusze to osoby ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
  i Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” oraz 64. Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku (Wojska Obrony Terytorialnej).
 6. W przypadku korzystania z wolontariuszy z własnych zasobów, koordynator ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich osobiście przekazuje dane osób potrzebujących konkretnemu wolontariuszowi, a ten postępuje zgodnie z pkt. 8 i 9.
 7. W przypadku współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, koordynator ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przekazuje koordynatorowi wojskowemu: kod zabezpieczający, imię, adres oraz numer telefonu osoby potrzebującej. Następnie koordynator wojskowy przekazuje dane jednej osoby potrzebującej jednemu żołnierzowi. Wszystko to notuje w swoim wykazie.
 8. Wolontariusz wojskowy po otrzymaniu niezbędnych informacji o osobie potrzebującej wykonuje następujące czynności:
 • niezwłocznie dzwoni do seniora,
 • senior powinien zapytać wolontariusza o kod zabezpieczający, wówczas podaje ten numer, który weryfikuje wolontariusza,
 • następnie wolontariusz ustala z osobą potrzebującą szczegóły dotyczące zakupów (np. prosi o sporządzenie listy zakupów).
 1. Ponadto:
 • Rekomenduje się, żeby wolontariusz najpierw udał się do seniora po listę zakupów oraz pieniądze. Następnie powinien zrobić zakupy i przekazać je osobie potrzebującej wraz z pozostałą (odliczoną) ilością gotówki oraz paragonem.
 • Zachęca się, aby wolontariusz zapytał osobę o to, czy będzie ona potrzebowała pomocy w przyszłości. Jeśli odpowiedź byłaby pozytywna, wolontariusz może umówić się z taką osobą na kolejne zakupy, już poza koordynacją infolinii. Jeśli jednak wolontariusz nie chciałby kontynuować pomocy na dłuższy czas, poprosi osobę potrzebującą o ponowny kontakt z infolinią.
 • Wolontariusz dba przede wszystkim o to, aby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Pamięta głównie o tym, żeby zawsze zachowywać bezpieczną odległość od seniora oraz polecane w tym czasie zasady, o których informuje na bieżąco Ministerstwo Zdrowia.
 • Wolontariusz, który jest żołnierzem, podczas kontaktu z osobą potrzebującą, powinien być ubrany w mundur.
 • Niedopuszczalne jest, aby wolontariusz brał od seniora karty płatnicze.
 • W razie wątpliwości wolontariusz, aby uzyskać niezbędne informacje, może dzwonić pod numer telefonu: 505 079 260.

UWAGA! Dzwoniący na numer INFOLINII, którzy chcą uzyskać pomoc w robieniu zakupów, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w ramach akcji TELEFON WSPARCIA W CZASIE KWARANTANNY. Więcej informacji na stronie: www.srkplock.pl. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, prosimy nie dzwonić pod numer INFOLINII. Zasada ta nie dotyczy osób dzwoniących do psychologa i duchownego, którzy nie przetwarzają danych osobowych.

Skip to content