Wielki Order św. Zygmunta za pracę na rzecz rodzin

W czasie VI Płockiego Marszu dla Życia i Rodziny dn. 11 czerwca 2017 r., w kościele św. Dominika w Płocku, z rąk Biskupa Płockiego Piotra Libery, najwyższe odznaczenie diecezjalne – Wielki Order św. Zygmunta – otrzymali Panowie: Kazimierz Cieślik i Kazimierz Urbaniak, za zasługi na polu obrony życia oraz promocji małżeństwa i rodziny.

Pan mgr Kazimierz Cieślik, ur. dn. 16 maja 1951 r., jest znanym w Polsce społecznikiem i działaczem katolickim, szczególnie na polu promowania wartości życia, małżeństwa i rodziny. W latach 1987-2002 pracował w Referacie ds. Rodziny w Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz – wraz z małżonką – jako Diecezjalna Para Doradców Życia Rodzinnego. Spośród wielu jego osiągnięć należy wspomnieć zorganizowanie w 1989 r. pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które do dziś działa w wielu diecezjach (od 1993 r. skupionych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich). Na początku swojej działalności Stowarzyszenie obejmowało swoim zasięgiem teren całej Diecezji Płockiej i skupiało członków zorganizowanych w 123 kołach parafialnych. W latach 1989 – 2000 był Prezesem Stowarzyszenia w diecezji płockiej. Obok działalności kościelnej zapisał się także dla promowania życia i rodziny jako aktywista społeczny i samorządowy na różnych szczeblach: w Sejmowej Komisji ds. Rodziny, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na poziomie województwa i powiatu oraz na wiele innych sposobów. Został wielokrotnie nagrodzony, między innymi: w 1995 r. otrzymał Krzyż Papieski Pro Ecclesia et Pontifice, w 2005 r. Złoty Krzyż Zasługi, a w najbliższych tygodniach odbierze od Prezydenta Rzeczypospolitej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W lipcu br. Pan Kazimierz Cieślik kończy pracę zawodową jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych.

Pan inż. Kazimierz Urbaniak, ur. dn. 14 stycznia 1944 r., przez wiele lat był nauczycielem i dyrektorem gospodarstwa pomocniczego w Zespole Szkół Rolniczych w Trzepowie oraz w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Jest bardzo zaangażowany w życie religijne i społeczne parafii pw. św. Aleksego w Trzepowie, a także w liczne inicjatywy miasta Płocka i diecezji płockiej. W latach 2005 – 2017 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, a od marca 2017 r. jest Wiceprezesem ds. Organizacyjnych Stowarzyszenia. Był także Przewodniczącym Płockiej Rady Seniorów oraz wciąż jest Przewodniczącym Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Organizacji Katolickich i Wyznaniowych. Był jednym z inicjatorów i głównych pomysłodawców oraz organizatorów dwóch ważnych inicjatyw, odbywających się do sześciu lat na rzecz rodziny w Płocku: Orszaku Trzech Króli oraz Marszu dla Życia i Rodziny (od 2011 r.). Jest człowiekiem niezwykle aktywnym i twórczym, oddanym sprawie Boga i Ojczyzny. Wiele czasu i sił poświęca na propagowanie dobra i wartości życia w życiu publicznym. Potwierdza to choćby przyjęcie zaproponowanego przez Pana Kazimierza hasła „Czas na Rodzinę” dla tegorocznej ogólnopolskiej akcji Marszów dla Życia i Rodziny.

Skip to content