Wspólnoty

Ważnym zadaniem duszpasterstwa rodzin jest tworzenie i wpieranie wspólnot rodzinnych. Świadome i głębokie uczestnictwo małżeństw i rodzin we wspólnotach rodzin przynosi wiele pozytywnych skutków zarówno w wewnętrznym życiu samej rodziny, jaki i w różnych relacjach zewnętrznych. Przyjmując za kryterium podziału kręgi apostolatu rodziny dostrzega się, że między samymi małżonkami następuje wyraźny wzrost jedności i wzajemnej miłości oraz dowartościowanie roli kobiety w małżeństwie i rodzinie. W relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi zauważa się, że rodzice coraz bardziej otwierają się na zrozumienie świata psychiki swoich dzieci oraz i ich problemów. Powoduje to wzajemną otwartość na siebie, a to z kolei stwarza dobry klimat do wychowywania potomstwa, również w zakresie wychowania religijnego. Obecność w małej grupie sprawia także, że miedzy uczestniczącymi w niej rodzinami tworzą się głębokie więzi oparte na wspólnym przeżywaniu wiary i doświadczeniu prawdziwej miłości. Poza tym między rodzinami przynależącymi do wspólnot rodzin a sąsiadami rozwija się często postawa otwartości, wzajemnej pomocy oraz ogólna przemiana środowiska sąsiedzkiego. W parafii zaś wspólnoty rodzin mogą stać się zaczynem odnowy religijnej między innymi poprzez aktywny udział w strukturach parafialnego duszpasterstwa rodzin.

Skip to content