XVIII pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli w Płocku-Imielnicy – sprawozdanie

W 10. rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II, papieża rodziny, 27 kwietnia 2024 r. , po raz osiemnasty, pod hasłem „Otoczmy troską życie” odbyła się piesza pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej z płockiej Stanisławówki do Płocka-Imielnicy, gdzie w kościele parafialnym znajdują się relikwie św. Joanny Beretty Molli. 

Na szlak wyruszyła pięćdziesięcioosobowa grupa pątników. Najmłodszy miał zaledwie dziewięć miesięcy, najstarszy był po osiemdziesiątce. Podczas „spaceru”, bo tak mówi o pielgrzymce jeden z jej pomysłodawców, Andrzej Mejer, pielgrzymi modlili się w intencji rodzin i ochrony życia. Wspólne wędrowanie było też okazją do zamanifestowania przywiązania do wartości, jaką jest życie od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Za organizację pielgrzymki odpowiada Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku, którego prezesem jest Anna Parys. Tegoroczne wędrowanie okazało się nieco łatwiejsze, ponieważ pątnikom towarzyszyła grupa śpiewająca, której przewodniczyły s. Rachela i aspirantka Magdalena ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Płocka. 

Ks. dr Wojciech Kućko, asystent diecezjalny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, podczas Mszy św., której przewodniczył, powiedział: „Św. Joanna, matka i katoliczka, zaangażowana w różne formy życia kościelnego, ciągle pozostaje inspiracją dla wielu osób, także dla was, którzyście tu przyszli, ponieważ jesteście przekonani, że to co robiła i czym żyła, jest ważne. W swoich pismach nasza patronka napisała, że kto dotyka ciała pacjenta, dotyka ciała Chrystusa. Ona sama była przekonana, że życie człowieka jest wartością, dlatego jako lekarz i człowiek troszczyła się o życie innych. Jej słowa są nadal bardzo aktualne. Tym pacjentem nie jest tylko człowiek dorosły, ale jest nim również człowiek, który rozwija się w łonie matki. To też jest pacjent, któremu coraz częściej współczesna medycyna może bardzo pomóc w rozwoju i życiu”. 

W dalszej części swojej wypowiedzi kaznodzieja przywołał wyniki badań z 2018 r., przeprowadzonych wśród amerykańskich biologów. Respondenci mieli odpowiedzieć na pytanie: kiedy rozpoczyna się życie człowieka? W badaniu wzięło udział 5502 naukowców z 1058 instytucji akademickich w USA. Aż 5212, czyli blisko 95% uczestników badania jednoznacznie stwierdziło, że życie człowieka rozpoczyna się w chwili zapłodnienia. „Dla nich było to oczywiste. Niestety, dla wielu osób, mimo tak oczywistych stwierdzeń biologów, ten fakt oczywistym nie jest” – podsumował dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. 

Kaznodzieja przywołał również zapisy ostatniego dokumentu Dykasterii Nauki Wiary, zatytułowanego „Dignitas infinita”, zawierającego argumenty w dyskusji na temat godności człowieka. Jego autorzy cytują św. Jana Pawła II, który przed laty napisał: „Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia” („Evangelium vitae”, nr 58). W cytowanym dokumencie Dykasterii, zauważył kaznodzieja, dodano bardzo ważne stwierdzenie: „«Sam rozum wystarczy, żeby uznać nienaruszalną wartość każdego ludzkiego życia». Działanie przeciwko życiu człowieka jest zatem działaniem przeciwko ludzkiemu rozumowi. To było oczywiste dla św. Joanny. To jest oczywiste dla milionów ludzi na świecie” – mówił kaznodzieja. 

Na koniec, zauważając, że pielgrzymka została zorganizowana już po raz osiemnasty, ks. Kućko zwrócił się do pątników z apelem: „W pewnym sensie doszliście do «pełnoletności». Człowiek, który wchodzi w wiek dorosły, staje się bardziej odpowiedzialny, więc tym bardziej trzeba wziąć w nasze ręce odpowiedzialność za to pielgrzymkowe dzieło, żeby nie było kontynuowane”. 

* * *

Inicjatywa pielgrzymowania do relikwii św. Joanny zrodziła się w 2006 r., kiedy to ówczesny proboszcz płockiej Stanisławówki, ks. Jacek Wilczyński, zaprosił do jej tworzenia małżonków Mejerów, członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Relikwie włoskiej lekarki znajdują się w kościele imielnickim od 2005 r. (por. W. Wybult, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 1989-2019. Studium historyczno-prawne, Płock 2019, s. 99-100).

dr Witold Wybult
prezes SRKDP

Skip to content