XXXIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

W dniu 2 kwietnia 2022 r., w 17. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, w Szkołach Katolickich w Płocku odbyło się XXXIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy, uczestniczyło zaś w nim 38 delegatów z 14 kół organizacji, działających w różnych parafiach diecezji płockiej. 

W pierwszej części zebrania dokonano podsumowań działalności stowarzyszenia za lata 2020-2021. Delegaci przyjęli trzy sprawozdania: sprawozdanie merytoryczno-finansowe prezesa stowarzyszenia, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej. W końcowym etapie sesji przedpołudniowej głos zabrali kolejni prezesi poszczególnych kół parafialnych, którzy w kilkuminutowych wypowiedziach przedstawiali blaski i cienie działalności organizacji w terenie.

W czasie sesji poobiedniej została odprawiona Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, asystent diecezjalny stowarzyszenia. Przed Eucharystią zostało odprawione nabożeństwo pierwszosobotnie, z krótkim wprowadzeniem i świadectwem Andrzeja Mejera, członka stowarzyszenia. 

Podczas homilii ks. W. Kućko w pierwszej kolejności przywołał św. Jana Pawła II, Papieża Rodziny, który – jak to wskazał kaznodzieja: „przyczynił się do tego, że rodzina, sprawy małżeństwa, życia stanęły ponownie w centrum nauczania Kościoła. […] Papież pokazywał co to znaczy i dlaczego rodzina ma być tak ważnym elementem pracy naszej działalności”. W dalszej części homilii asystent diecezjalny poruszył kwestię tożsamości stowarzyszenia rodzin: „Zastanawiamy się, jak odkryć tożsamość naszej działalności, zadajemy sobie pytanie, po co jesteśmy, jak głosić Ewangelię Rodziny, o której mówił Jan Paweł II, co należy robić, aby ta Ewangelia była czymś atrakcyjnym, czymś słuchanym, a jednocześnie, aby była czymś niezmienionym co do treści? Stajemy wokół ołtarza w czasie trwania procesu synodalnego, aby odczytać, czym jest Kościół i odpowiedzieć sobie na pytanie: co ja mogę zrobić dla Kościoła? […] Proces synodalny jest czasem, kiedy mamy się zastanowić nad tym, co to znaczy, że Kościół jest synodem? To znaczy, że Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy idą razem. Każdy jest inny, ale mamy wspólny cel – zbawienie. To oznacza synod – to wspólna droga, wspólne wędrowanie” – mówił w homilii ks. Kućko. Kaznodzieja zachęcał ponadto członków stowarzyszenia do działania na rzecz Kościoła: „Naszym zadaniem jest to, aby wspólnoty parafialne, których jest niewiele, odkryły na nowo, że Kościół to jest wspólne wędrowanie. Mamy wykorzystać ten czas synodu do odrodzenia się Kościoła, także do odrodzenia naszej organizacji. Ale również, do odrodzenia się w nas takiego przekonania, że to nie my jesteśmy właścicielami Kościoła. […] Kościół jest Jezusa Chrystusa i to On się «martwi» o Kościół. A my mamy się troszczyć o to, aby naszej wiary nie stracić, ale tą wiarą budować innych. […] Co możemy zrobić jako Kościół? Powinniśmy dawać ludziom nadzieję. Jeśli my będziemy tworzyć nowe teorie spiskowe, jeżeli my będziemy ciągle szukać ósmego dna tego, co się wokół nas dzieje, to jaką my nadzieję damy ludziom?” – pytał asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.  

Na koniec kaznodzieja skierował do zebranych prośbę: „Jako wasz asystent proszę, abyście wrócili do tej pierwotnej gorliwości, abyście pamiętali skąd jesteście, żebyście pamiętali, że jesteśmy od Jana Pawła II, że nosimy jego sztandar, sztandar Papieża Rodzin, że mamy to jego dzieł prowadzić dalej. Ważne, aby chciało się wam czynić ten Kościół synodem, aby parafia była synodem, w której ludzie świeccy mają coś do powiedzenia, nie tylko ksiądz o wszystkim sam decyduje i niesie sam odpowiedzialność”. 

Po wspólnej modlitwie delegaci udali się na część wyborczą zebrania, podczas, której dokonali wyboru prezesa, członków Zarządu Głównego, członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej. Prezesem na kolejną kadencję został Witold Wybult (Płock, parafia pw. św. Jadwigi Królowej). Do zarządu weszli także: Anna Byszewska (Płock, parafia pw. św. Józefa), Marzena Byszewska (Płock, parafia pw. św. Józefa), Barbara Chlewińska (Płock, parafia katedralna pw. św. Zygmunta), Teresa Jankowska (Sierpc, parafia farna pw. św. św. Wita, Modesta i Krescencji), Krzysztof Sobociński (Płock, parafia pw. św. Jadwigi Królowej), Bożena Pyszcz (Płock, parafia pw. św. Jadwigi Królowej), Beata Olejniczak (Płock, parafia pw. św. Stanisława Kostki), Iwona Ziółkowska (Płock, parafia katedralna pw. św. Zygmunta), Jerzy Ziółkowski (Płock, parafia katedralna pw. św. Zygmunta), Danuta Ryba (Płock, parafia pw. św. Jana Chrzciciela), Katarzyna Brusk-Zaręba (Gzy, parafia pw. św. Walentego), Stefan Swat (Płock, parafia katedralna pw. św. Zygmunta), Krystyna Milczarek (Gostynin, parafia pw. św. Marcina). 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Mieczysław Sitek, Anna Parys i Zbigniew Chlewiński, natomiast do Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej wybrano: Andrzeja Mejera, Małgorzatę Sobocińską i Kazimierza Rybę. 

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja programowa, której centrum było wyrażanie nadziei na dobrą współpracę z duchownymi. Delegaci podkreślali, że tam, gdzie duchowni są otwarci na współpracę z wiernymi świeckimi, dobrze się dzieje, parafie żyją, podejmowane są kolejne ważne akcje duszpasterskie. Niestety, są również takie środowiska, w których brak jest takiej współpracy. 

Przed nowym Zarządem Głównym SRKDP stoi zadanie ważne zadanie: opracowanie nowego programu formacyjnego wraz z materiałami do jego realizacji, które są niezbędne do właściwej pracy organizacji zgodnie z obowiązującym statutem i oczekiwaniami członków stowarzyszenia. 

Witold Jacek Wybult

Skip to content