“Zacznij od końca” – Życzenia

Mistrz z Liesborn, “Noli me tangere” (XV w.)

“Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę
anioł sam wytłumaczy jak trzeba
choć doktoratu z teologii nie ma
grzech ciężki staje się lekki
gdy się jak świntuch rozpłacze
– nie róbcie beksy ze mnie
mówi Matka Boska
to kiedyś
teraz inaczej
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
od końca” (J. Twardowski, “Od końca”)

Wszystkim rodzinom i małżonkom, żyjącym samotnie i chorym, utrudzonym życiem, kłopotami i zmartwieniami codzienności życzymy, by zacząć od końca – od Zmartwychwstania naszego Pana, do którego prowadzi ciernista droga Krzyża. Czytajmy Ewangelię od końca…

Dobrego świętowania w naszych rodzinach radości paschalnej!

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej

Skip to content