Zróbcie, cokolwiek wam powie: rozważania maryjne

W ostatnich dniach została opublikowana książka „Zróbcie, cokolwiek wam powie. Sanktuaria maryjne w życiu Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia”, przygotowana pod red. ks. Wojciech Kućko przez dwudziestu sześciu kapłanów diecezji płockiej, wydana w Płockim Instytucie Wydawniczym. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji, pomocnej na przykład podczas nabożeństw majowych. Szczególne podziękowania należą się autorom rozważań maryjnych, którymi byli: ks. Grzegorz Adamiak, ks. Tomasz Bartczak, ks. Paweł Dobies, ks. Michał Fordubiński, ks. Piotr Gadomski, ks. Jarosław Kamiński, ks. Adam Kowalski, ks. Kamil Kowalski, ks. Wojciech Kruszewski, ks. Wojciech Kućko, ks. Jarosław Kwiatkowski, ks. Bartosz Leszkiewicz, ks. Janusz Ługowski, ks. Piotr Marzec, ks. Mateusz Molak, ks. Andrzej Pieńdyk, ks. Jacek Prusiński, ks. Paweł Rokicki, ks. Marcin Sadowski, ks. Leszek Smoliński, ks. Krzysztof Stawicki, ks. Jarosław Tomaszewski, ks. Piotr Wilkowski, ks. Grzegorz Zakrzewski, ks. Jacek Zakrzewski, ks. Łukasz Zdunkiewicz. Wyrazy wdzięczności kierujemy także na ręce ks. Tomasza Lewickiego, dyrektora Płockiego Instytutu Wydawniczego, oraz jego współpracowników.

Niniejsza publikacja zawiera opowieści o ponad trzydziestu znanych i mniej znanych sanktuariach maryjnych, związanych z życiem dwóch Polaków: św. Jana Pawła II i Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Została opracowana przez kapłanów diecezji płockiej, którzy w historii sanktuariów maryjnych Polski i świata odnaleźli ślady obecności Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia. Podróż poprzez dzieje różnych narodów, które czczą Maryję, Bożą Rodzicielkę, jest okazją do refleksji nad kondycją moralną Polaków, współczesnymi problemami i wyzwaniami. Tytułowe ewangeliczne słowa: „Zróbcie, cokolwiek wam powie” (J 2,5) wskazują, jak bardzo aktualne jest wezwanie Maryi, powtarzane w tysiącach miejsc Jej kultu na całym świecie. Prezentowane teksty mogą posłużyć jako pomoc do właściwego kształtowania pobożności maryjnej, ubogacenia nabożeństw majowych lub innych spotkań grup i wspólnot katolickich. To już siódmy tom w serii “Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin”.

Skip to content