Życie

Św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae, poświęconej wartości i nienaruszalności życia ludzkiego podkreśla, że Ewangelia życia znajduje się w centrum orędzia Jezusa Chrystusa. Założony przez Niego Kościół „(…) przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur” (EV 1). Wezwanie papieża do głoszenia Ewangelii życia, mimo że jest skierowane do wszystkich wierzących, to jednak szczególnie adresowane jest do osób zaangażowanych w działalność duszpasterstwa rodzin. Głoszenie Ewangelii życia, która stanowi integralną częścią Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, jest jednym z głównych zadań duszpasterstwa rodzin w aspekcie troski o ludzkie życie.

Skip to content