Dekanalni duszpasterze rodzin

Formularz “Spotkania dla narzeczonych” w 2022/2023 r.

w formacie pdf

w formacie doc

Dekanalnego duszpasterza rodzin powołuje Biskup Diecezjalny. Może nim być proboszcz lub wikariusz; powinien mieć naukowe przygotowanie z zakresu małżeństwa i rodziny; odznaczać się zamiłowaniem do pracy duszpasterskiej ukierunkowanej na rodzinę i poczucie odpowiedzialności za tę dziedzinę duszpasterstwa; posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu i współpracy z ludźmi oraz zdolności organizacyjne.
Głównym zadaniem dekanalnego duszpasterza rodzin jest pośredniczenie między diecezjalnym ośrodkiem duszpasterstwa rodzin a parafią. Pośrednictwo to w praktyce przekłada się na konkretne zadania. W pierwszym rzędzie dekanalny duszpasterz rodzin odpowiada za stan i rozwój duszpasterstwa rodzin w dekanacie oraz za inicjowanie na terenie dekanatu wszelkich działań mających na celu propagowanie wartości rodzinnych. W tym celu powinien brać udział w organizowanych przez diecezję spotkaniach dekanalnych duszpasterzy rodzin, by omówić aktualne problemy rodzin w diecezji. Wnioski z tych spotkań zobowiązany jest przekazać księżom odpowiedzialnym za duszpasterstwo rodzin w parafiach oraz czuwać nad ich realizacją.
Do obowiązków dekanalnego referenta duszpasterstwa rodzin należy troszczyć się, aby na terenie dekanatu było właściwie prowadzone przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie. Stąd też powinien inicjować i wspierać wszystkie te dzieła, które pomagają dzieciom i młodzieży odkrywać wartość katolickiego modelu małżeństwa i rodziny. Ponadto odpowiada za funkcjonowanie poradni życia rodzinnego w parafiach dekanatu. Jeśli nie ma możliwości, by w każdej parafii istniała poradnia rodzinna, powinien starać się utworzyć dekanalną poradnię życia rodzinnego. W tym celu zobligowany jest zatroszczyć się o przygotowanie kompetentnych osób do pracy w poradni (najlepiej parę małżonków) oraz zadbać, by zostały stworzone dobre warunki lokalowe. Do obowiązków dekanalnego duszpasterza rodzin należy zatroszczyć się także o to, by osoby pracujące w poradniach permanentnie podnosiły swoje kwalifikacje oraz pogłębiały swoją wiarę w organizowanych dla nich dniach skupienia i rekolekcjach.

DEKANALNI DUSZPASTERZE RODZIN 2023

 1. Ks. Jerzy Antoni Zdunkiewicz – dekanat bielski
 2. Ks. Piotr Paweł Gadomski – dekanat bodzanowski
 3. Ks. Andrzej Bytner – dekanat ciechanowski wschodni
 4. Ks. Robert Kamiński – dekanat ciechanowski zachodni
 5. Ks. Jarosław Kulesza – dekanat dobrzyński nad Drwęcą
 6. Ks. Artur Paweł Janicki – dekanat dobrzyński nad Wisłą
 7. Ks. Piotr Joniak – dekanat dzierzgowski
 8. Ks. Dariusz Piskorski – dekanat gąbiński
 9. Ks. Andrzej Rutkowski – dekanat gostyniński
 10. Ks. Krzysztof Kujawa – dekanat makowski
 11. Ks. Sławomir Krasiński – dekanat mławski wschodni
 12. Ks. Jan Żółtowski – dekanat mławski zachodni
 13. Ks. Tadeusz Pepłoński – dekanat nasielski
 14. Ks. Ryszard Paradowski – dekanat płocki wschodni
 15. Ks. Tomasz Białobrzeski – dekanat płocki zachodni
 16. Ks. Zbigniew Sajewski – dekanat płoński północny
 17. Ks. Tomasz Markowicz – dekanat płoński południowy
 18. Ks. Romuald Ciesielski – dekanat przasnyski
 19. Ks. Roman Mosakowski – dekanat pułtuski
 20. Ks. Wiesław Kosiński – dekanat raciąski
 21. Ks. Andrzej Krasiński – dekanat rypiński
 22. Ks. Dariusz Rojek – dekanat serocki
 23. Ks. Dariusz Multon – dekanat sierpecki
 24. Ks. Józef Błaszczak – dekanat strzegowski
 25. Ks. Adam Brzeziński – dekanat tłuchowski
 26. Ks. Grzegorz Przybyłek – dekanat wyszogrodzki
 27. Ks. Andrzej Redmer – dekanat zakroczymski
 28. Ks. Sławomir Rosiński – dekanat żuromiński