Diecezjalny Duszpasterz Rodzin


ks. dr Wojciech KUĆKO, od 1 IX 2016

tel. 24 262 66 22; e-mail: wojciech.kucko@diecezjaplocka.pl

Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin powołuje Biskup Diecezjalny. Jest nim zwykle kapłan po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, z możliwością poświęcenia sprawom rodziny wystarczająco dużo czasu.

Diecezjalny Duszpasterz z polecenia Biskupa Diecezjalnego i przy współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego:

 • kieruje Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin;
 • organizuje duszpasterstwo rodzin w diecezji;
 • zabiega o powołanie dekanalnych i rejonowych duszpasterzy rodzin i współpracuje z nimi;
 • dba o wystarczającą liczbę Parafialnych Poradni Rodzinnych, z kompetentną kadrą doradców;
 • odpowiada za organizowanie szkolenia dla przyszłych pracowników duszpasterstwa rodzin, zwłaszcza Doradców Życia Rodzinnego;
 • współpracuje z Wydziałem Katechetycznym w zakresie przygotowania młodzieży do rozpoznania powołania, do zawarcia małżeństwa i do życia w rodzinie;
 • propaguje rekolekcje dla małżonków i rodzin;
 • czuwa nad dobrze zorganizowanym i konsekwentnie przeprowadzonym w diecezji przygotowaniem do małżeństwa na wszystkich etapach, oraz nad katechezą dla małżonków i rodziców, do jakiej zobowiązani są proboszczowie;
 • dąży do powstania w diecezji, a następnie czuwa nad rozwojem Domu Samotnej Matki, Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Telefonu Zaufania;
 • stara się, w miarę możliwości, o zorganizowanie materialnej pomocy rodzinom ubogim;
 • opracowuje plan pracy na nadchodzący rok, uwzględniając program ogólnokrajowy;
 • bierze udział w Rejonowym Spotkaniu i w Ogólnokrajowych Sesjach Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin;
 • współpracuje z ruchami i organizacjami rodzinnymi w diecezji;
 • przygotowuje sprawozdanie z rocznej działalności dla Biskupa Diecezjalnego i dla Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin”.

(Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, nr 4)

DIECEZJALNI DUSZPASTERZE RODZIN DIECEZJI PŁOCKIEJ

ks. Jarosław Kamiński
(1 IX 2012 – 1 IX 2016)

ks. Roman Bagiński
(17 X 2008 – 1 IX 2012)

ks. Bogusław Daniel Kwiatkowski
(25 VIII 1998 – 17 X 2008)

ks. Jan Stanisław Cegłowski
(7 X 1992 – 18 VIII 1998)

ks. Jan Kozłowski
(13 IX 1991 – 7 X 1992)

ks. Marek Smogorzewski
(9 X 1985 – 6 IX 1991)

ks. Roman Adam Marcinkowski
(14 VI 1974 – 28 II 1985), następnie biskup pomocniczy diecezji płockiej

ks. Zdzisław Konarzewski
1973-1974

ks. Jerzy Bogusław Skotnicki
(1 VII 1967 – 28 IV 1973)

Skip to content