Stowarzyszenie Integritas

www.integritas.pl

Jesteśmy stowarzyszeniem które powstało z inicjatywy rodzin. Głównym celem stowarzyszenia, który przyświecał od początku istnienia było utworzenie i prowadzenie szkoły dla naszych dzieci oraz działalność na rzecz rodzin. Wśród celów statutowych jest tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi rodzin, promowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych, integracja środowiska lokalnego. Jako rodzice chcemy mieć decydujący głos w sprawach wychowania naszych dzieci. Działalność prowadzona przez stowarzyszenie ma służyć lokalnej społeczności. Jesteśmy organizacją „non profit”.

Skip to content