Ruch Rodzin Nazaretańskich

 www.rrnplock.pl

baner-kopia-3
Moderator diecezjalny: ks dr Cezary SIEMIŃSKI
par. pw. św. Jana Chrzciciela
Obryte 97
07-215 Obryte
tel.: 607-579-276, (29) 741-10-08
e-mail: ks.cezary.sieminski@gmail.com
Wicemoderator: ks. Sławomir KOWALSKI
par. pw. Św. Rodziny
ul. Kard. Wyszyńskiego 2
06-500 Mława
tel.: (23) 655-34-56
e-mail: skowalski@plock.opoka.org.pl
 ♥
Animator diecezjalny: Małgorzata i Mariusz LESZCZYŃSCY
ul. Żuromińska 42
06-500 Mława
tel.: (23) 654-48-81
e-mail: elbutmlawa@op.pl
 ♥

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności. W ramach aktualnej posługi apostolskiej Kościoła Ruch włącza się w papieski program nowej ewangelizacji. Członkowie Wspólnoty dążą do budzenia głodu świętości w swoich własnych środowiskach. Jednym z głównych celów Ruchu jest ewangelizacja rodziny. Zmierza ona do formowania takich postaw, dzięki którym ideały rodziny chrześcijańskiej stawałyby się czytelne i bliskie szerokim kręgom współczesnego społeczeństwa.
Apostolskie zaangażowanie członków Ruchu jest ukierunkowane na najbliższe środowisko parafialne. Obok uczestnictwa w spotkaniach o charakterze modlitewnym i formacyjnym, członkowie Ruchu we współpracy z księdzem proboszczem starają się aktywnie włączyć w aktualne potrzeby własnej parafii.
Dotyczy to przede wszystkim następujących dziedzin:

  • umacnianie życia religijnego małżonków,
  • organizowanie pomocy w wychowaniu dzieci,
  • tworzenie oparcia materialnego dla rodzin dotkniętych nieszczęściem,
  • stwarzania warunków do pogłębionej formacji religijnej rodzin: dzieci i rodziców,
  • upowszechnienie doktryny kościoła na temat etyki małżeńskiej i rodzinnej.
Skip to content