Płockie Stowarzyszenie “Lux Familia”

luxfamilia

www.luxfamilia.pl

Misją Płockiego Stowarzyszenia LuxFamilia jest tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi rodziny, promowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych oraz integracja środowiska lokalnego. Pragniemy objąć troską rodzinę w jej tradycyjnym i niezmiennym kształcie, jakim jest małżeństwo, które razem ze swoimi dziećmi realizuje odwieczne przykazanie miłości bliźniego w nierozerwalnym i świętym sakramencie.

Nasze Stowarzyszenie dąży do tego, aby rodzina ponownie stawała się światłem rozświetlającym mroki współczesnego konsumpcjonizmu i liberalizmu. Chcemy swoim życiem i przykładem ukazywać światu, że rodzina jest właściwą drogą, na której człowiek może pogłębić relację ze Stwórcą, którym jest Bóg w Trójcy Jedyny, a także rozpoznać i zrealizować powołanie zgodne z własnym sumieniem i talentami.

Skip to content