Materiały do nabycia w Wydziale ds. Rodzin

W związku z wejściem w życie dn. 1 marca 2010 r. „Instrukcji o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej” oraz dokumentami 43. Synodu Płockiego zostały opracowane pomocne materiały dla narzeczonych oraz prowadzących „Spotkania dla narzeczonych”. Można je nabyć w Wydziale ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Zostało opracowane i wydane nowe „Świadectwo ukończenia szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej” dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (zastąpiło ono dotychczasowy dyplom tzw. „kursu przedmałżeńskiego”), w które można zaopatrzyć się w Płockim Instytucie Wydawniczym.

Skip to content