2016

A.D. 2016

1 września – Powstanie Wydziału ds. Rodzin

Dekretem Nr 1881/2016 z dn. 26 sierpnia 2016 r., w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, Biskup Płocki Piotr Libera powołał do życia, z dn. 1 września 2016 r., nowy Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej,

w trosce o dobro rodzin Diecezji Płockiej, wypełniając pasterską posługę, stosownie do kan. 381 § 1 i kan. 469 Kodeksu Praw Kanonicznego, oraz mając na uwadze wskazania Adhortacji apostolskiej Ojca świętego Franciszka “Amoris laetitia” dotyczące konieczności podejmowania „wysiłku ewangelizacyjnego i katechetycznego skierowanego do wnętrza rodziny” (n. 200), a także realizując postulat XLIII Synodu Diecezji Płockiej zawarty w dokumencie Obrona i promocja rodziny w Diecezji Płockiej (n. 34).

Pełniącym obowiązki Dyrektora Wydziału został mianowany ks. dr Jarosław Kamiński, a pracownikiem Wydziału – ks. dr Wojciech Kućko. Wsparciem dla nich jest Diecezjalna Para Doradców Życia Rodzinnego – Państwo Aldona i Artur Wiśniewscy.

Ks. dr Wojciech Kućko, z dniem 1 września 2016 r., został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin oraz asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, po zwolnieniu z tych funkcji, na własną prośbę, ks. dra Jarosława Kamińskiego.

7-9 października – Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego

W dniach 7-9 października odbyło się spotkanie formacyjno-rekolekcyjne dla Doradców Życia Rodzinnego w MCEW „Studnia”, przy ul. Górnej 1A w Płocku.

23-25 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

W spotkaniu brał udział Diecezjalny Duszpasterz Rodzin oraz liczna delegacja małżeństw z naszej diecezji. Z parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie przyjechały dwa autokary, z proboszczem ks. prał. Eugeniuszem Graczykiem.

6 października – Wystartowało konto Duszpasterstwa Rodzin na Twitterze

Wystartowało nowe konto Duszpasterstwa Rodzin na Twitterze: twitter.com/Dusz_Rodzin. Obok istniejącego już od kilku miesięcy fanpage’a na Facebooku to kolejna interaktywna inicjatywa nowego Wydziału.

15 października – Dzień Dziecka Utraconego

Październik od ponad dwudziestu lat na świecie, a od siedmiu w Polsce obchodzony jest jako miesiąc pamięci dzieci zmarłych, a dzień 15 października jako Dzień Dziecka Utraconego. Tego dnia ks. Wojciech Kućko, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Płocku w intencji rodziców dzieci zmarłych przedwcześnie. We Mszy św. uczestniczył ks. dr Jarosław Kamiński, dyr. Wydziału ds. Rodzin. Na ten dzień zostały przygotowane materiały duszpasterskie, rozesłane do wszystkich parafii diecezji.

7 listopada – Spotkanie dekanalnych duszpasterzy rodzin

W Auli Abpa A.J. Nowowiejskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku odbyło się spotkanie dekanalnych duszpasterzy rodzin, z udziałem ks. bpa Mirosława Milewskiego, zorganizowane przez Wydział ds. Rodzin.

Podczas spotkania zostało po raz pierwszy zaprezentowane nowe logo Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej.

14-15 listopada – Sympozjum w WSD w Płocku

W dn. 14-15 listopada odbyło się 39. Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku, pod hasłem: „Rodzina #fascynujący projekt”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: bp Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny; ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin; Jerzy Grzybowski, założyciel ruchu rekolekcyjnego „Spotkania małżeńskie”; o. dr Mirosław Ostrowski OP, duszpasterz związków niesakramentalnych; ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski, emerytowany profesor WSD w Płocku.

20 listopada – Zamknięcie Roku Miłosierdzia

Od godz. 15.00 odbywała się diecezjalna uroczystość zakończenia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w Rypinie. Brali udział przedstawiciele Wydziału ds. Rodzin oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

W parafiach diecezji płockiej, za zgodą Biskupa Płockiego, zostały zebrane podpisy poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Mama, Tata i Dzieci”. Główne tezy inicjatywy to: “Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety” oraz “Rodzina składa się z ojca, matki i ich dzieci”.

27 listopada – List Biskupa Płockiego na Adwent o rodzinie

W I Niedzielę Adwentu, we wszystkich kościołach diecezji czytany był list Biskupa Płockiego na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego pt. “Idźcie i głoście… w rodzinie i przez rodzinę”.

1 grudnia – Konferencja dekanalna, “List kolędowy” Biskupa Płockiego

W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku odbyła się konferencja księży dziekanów, na której po raz pierwszy zostały podane informacje nowego Wydziału ds. Rodzin oraz rozdzielono zamówione przez księży “Listy kolędowe” Biskupa Piotra. Biskup Płocki, za pośrednictwem duszpasterzy pracujących we wspólnotach parafialnych, zwrócił się do każdej z rodzin diecezji. Skierował w tym celu List kolędowy pt. “Znajdź swoje miejsce w Kościele”, w formie folderu, w którym zachęcił rodziców, młodzieży i dzieci oraz wszystkich mieszkańców naszej diecezji do zaangażowania w życie parafii, w działalność wspólnot i stowarzyszeń religijnych.

Tego dnia także, wraz z początkiem nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego, wystartowała nowa strona internetowa duszpasterstwa: www.plockierodziny.pl. O inicjatywie napisał Gość Płocki.

Skip to content