Małżeństwo i Rodzina

Kościół od początku swojego istnienia otaczał szczególną troską rodzinę, która jako wspólnota osób i najstarsza instytucja ludzka, została ustanowiona i uświęcona przez Boga. Pierwszym duszpasterzem rodzin był Jezus Chrystus, który przyszedł na świat w rodzinie i uświęcił ją swoją zbawczą obecnością. Również w swoim nauczaniu Jezus ukazywał wartość rodziny, podkreślając, że każdy człowiek, będąc dzieckiem Boga, powołany jest do tworzenia wspólnoty rodzinnej opartej na więzach duchowych (por. Mt 12, 46-50). Nauczanie Chrystusa podjęli i kontynuowali Jego uczniowie, a zwłaszcza św. Paweł Apostoł, który w listach adresowanych do pierwszych wspólnot chrześcijańskich często poruszał tematykę małżeństwa i rodziny. Duży wpływ na nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie wywarli także Ojcowie Kościoła, m.in. św. Augustyn, określając ojców rodzin biskupami swoich domów oraz św. Jan Chryzostom, który nazwał rodzinę chrześcijańską domowym Kościołem.

Skip to content