Scenariusz uroczystości zaślubin

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI ZAŚLUBIN
(propozycja)

Ceremonia zaślubin odbędzie się w kościele………, o godz. ……..
Przyjęcie weselne będzie miało miejsce……………

Nowożeńcy
Anna Nowak Krzysztof KOWALSKI

Świadkowie:
Agnieszka Nowak Arkadiusz Kowalski

Rodzice:
Halina i Wiesław Nowak Zofia i Jan Kowalscy

Rodzeństwo:
siostra – Agnieszka Nowak siostra – Anna Kamińska (mąż Tomasz)
brat – Piotr Nowak (żona Lidia) siostra – Renata Walczak (mąż Krzysztof)

Dziadkowie:
Feliksa Nowak nie żyją
Helena Krzemińska

Rodzice chrzestni:
Zofia Żak
Tadeusz Klonowski

PRZED ŚLUBEM
1. Uwagi wstępne:
Kilka dni przed ślubem należy spotkać się z Księdzem Celebransem i omówić szczegóły ceremonii ślubnej
Panna Młoda ubiera się w swoim domu (przy pomocy mamy, siostry, świadkowej)
Pan Młody wraz ze świadkiem ubierają się w innym domu
Godzina przyjazdu ustalona jest z kamerzystą i fotografem
Pan Młody pamięta o kwiatach (mogą to być pojedyncze róże) dla przyszłej Teściowej oraz Babci – dla Panny Młodej – bukiecik
Świadek pamięta o kwiatku dla Świadkowej
Świadek pamięta o zabraniu obrączek razem z opakowaniem
Świadkowie przez cały okres wesela pełnią rolę asystentów Pary Młodej, są na każdy ich gest, służąc im pomocą.

W dniu ślubu lub w przeddzień Narzeczeni przystępują do Sakramentu Pojednania (spowiedź) i omawiają z Księdzem liturgię Sakramentu Małżeństwa

2. Powitanie Panny Młodej i jej Rodziny
Pan Młody przyjeżdża do Panny Młodej razem ze świadkiem i swoją najbliższą rodziną
Panna Młoda czeka na Pana Młodego w towarzystwie Świadkowej, Rodziców i najbliższej Rodziny
Orkiestra towarzyszy Panu Młodemu w drodze do Panny Młodej
Pan Młody podchodzi do Panny Młodej z kwiatami, przyklęka, całuje w rękę i wręcza kwiaty,
Pan Młody wita Mamę Panny Młodej, wręcza jej kwiaty oraz wita się z Ojcem Panny Młodej
Rodzina Pana Młodego wita się z Rodzicami Panny Młodej
Młodzi proszą Rodziców o Błogosławieństwo
3. Obrzęd Błogosławieństwa:
Państwo Młodzi klękają przed nakrytym białym obrusem stolikiem /najlepiej jeśli jest to ława/ na której znajduje się stojący krzyż, talerzyk ze święconą wodą /wcześniej przywiezioną z kościoła/ oraz kropidło
Młodzi klęczą w takiej odległości od ławy, aby Rodzice mieli do nich swobodny dostęp i mogli ich ucałować
Za parą Młodych stoją Świadkowie
Formuła Błogosławieństwa:
Kochana N i N błogosławię Was na nową drogę życia w imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.

1. Matka Panny Młodej wypowiada życzenia, wypowiada formułę błogosławieństwa kreśląc znak krzyża na czołach lub nad głowami, pokrapia wodą święconą, podaje krzyż obojga Państwa Młodym do ucałowania i kończy obrzęd Błogosławieństwa pocałunkiem.

Kochane Dzieci! chcę Wam życzyć, abyście ciągle się kochali, bo miłość jest najważniejsza. Bo choć byście mieli wszystkie skarby świata a miłości byście nie mieli, to tak jakbyście nic nie mieli. Niech Waszej miłości towarzyszy wzajemność, szacunek i zaufanie. Zawsze o tym pamiętajcie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, abyście spełnili się w tym Waszym przyszłym życiu, abyście zawsze się kochali i pamiętali o rodzicach. Błogosławię Was na nową drogę życia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.

2. Ojciec Panny Młodej wypowiada życzenia, wypowiada formułę błogosławieństwa kreśląc znak krzyża na czołach lub nad głowami, pokrapia wodą święconą, podaje krzyż obojga Państwa Młodym do ucałowania i kończy obrzęd Błogosławieństwa pocałunkiem.
Kochani N i N! W tym szczególnym dla Was dniu życzę Wam dużo szczęścia i miłości. Tej miłości jaka opisana jest najpiękniej w Liście do Koryntian. Ta miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Taką miłością zawsze się kochajcie, z taką miłością zawsze będziecie szczęśliwi. Życzę Wam abyście spełnili się jako Mąż i Żona, jako Rodzice, ale również jako nasze dzieci, bo chociaż wkraczacie na samodzielną drogę życia dla nas zawsze pozostaniecie ukochanymi dziećmi. N i N błogosławię Was na nową drogę życia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.
A teraz jako pierwszy ślubny prezent chcemy Wam wręczyć najstarszą, ale i najpiękniejszą Księgę Świata skierowaną od Boga do ludzi. Niech będzie ona dla Was inspiracją w Waszym wspólnym życiu, niech będzie wsparciem w trudnych chwilach i drogowskazem dla Was i Waszych dzieci. Niech Wam Bóg błogosławi.

3. Rodzina Pana Młodego wypowiada życzenia, wypowiada formułę błogosławieństwa kreśląc znak krzyża na czołach lub nad głowami, pokrapia wodą święconą, podaje krzyż obojga Państwa Młodym do ucałowania i kończy obrzęd Błogosławieństwa pocałunkiem.
Orkiestra odprowadza Państwa Młodych marszem do samochodu
ŚLUB

4. Ślub.

1. W momencie rozpoczęcia marszu przez organistę /może być też że wychodzi po nich Ksiądz Celebrans/ Państwo Młodzi ruszają wraz ze Świadkami do ołtarza.
2. Państwo Młodzi wraz ze Świadkami na chwilę przyklękają przed ołtarzem a następnie Pan Młody odprowadza Pannę Młodą do przygotowanego dla niej krzesła, następnie zajmuje miejsce dla niego wyznaczone.
3. Świadkowie zajmują miejsca przygotowane za Parą Młodą, Świadkowa poprawia ewentualnie welon Pannie Młodej.
4. Ksiądz Celebrans wita Państwa Młodych i Gości
5. Msza Święta rozpoczyna się spowiedzią powszechną /wszyscy wstają/
Spowiadam się Panu Bogu Wszechmogącemu i Wam Bracia i Siostry …….
6. Pierwsze czytanie /wszyscy siedzą/ czyta ktoś z Gości
7. Psalm Responsoryjny /śpiewa ktoś z Gości lub organista/
8. Ewangelię czyta Ksiądz /wszyscy wstają/
9. Po Ewangelii jest homilia /kazanie/ /wszyscy siedzą/
10. Po homilii rozpoczyna się Liturgia Sakramentu Małżeństwa

a. Na znak Kapłana po homilii wszyscy wstają, a Narzeczeni zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem. Kapłan zwraca się do Narzeczonych:
b. Kapłan: N i N wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia.
c. Następnie kapłan zadaje pytania Narzeczonym dotyczące dobrowolnej zgody na małżeństwo, woli wytrwania w wierności oraz gotowości na przyjęcie i wychowanie potomstwa.
d. Kapłan: N i N czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński ?
e. Narzeczeni: Chcemy
f. Kapłan: Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli , aż do końca życia ?
g. Narzeczeni: Chcemy
h. Kapłan: Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy ?
i. Narzeczeni: Chcemy
j. Kapłan: Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.
k. Hymn do Ducha Świętego /wszyscy śpiewają/ O Stworzycielu Duchu, przyjdź ….
l. Kapłan: Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej:
m. Narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie, Kapłan wiąże je końcem stuły.
n. Narzeczony: Ja N biorę Ciebie N za żonę, i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy Święci.
o. Narzeczona: Ja N biorę Ciebie N za męża, i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy Święci.
p. Kapłan: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
q. Wszyscy: Amen. /kapłan usuwa stułę/
r. Kapłan: Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności.
s. Wszyscy: Amen.
t. Kapłan: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.
u. Mąż: Żono przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
v. Żona: Mężu przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
w. Gdy Kapłan da znak Małżonkowie wracają na swoje miejsce i rozpoczyna się dalsza część Mszy Świętej.

11. Ciąg dalszy Mszy Świętej.
12. Modlitwa Powszechna /goście weselni/
a. Módlmy się za Kościół Święty …
13. Ofiarowanie darów
14. Prefacja
15. Sanctum /prośba o przeistoczenie do Ducha Świętego/
16. Przeistoczenie /Podniesienie/ /wszyscy klęczą/
17. Ojcze nasz
18. Znak pokoju /Kapłan przekazuje znak pokoju Parze Małżeńskiej, Młoda Para przekazuje znak pokoju Świadkom i Rodzicom/
19. Komunia Święta /Młodzi przyjmują Komunię na klęcząco jako pierwsi, następnie Kapłan może podejść do świadków, pozostali Goście podchodzą do Kapłana/
20. Po Komunii Młodzi przez pewien czas modlą się na klęcząco
21. Modlitwa końcowa /wszyscy wstają/
22. Błogosławieństwo Kapłana /Młodzi klęczą/
23. Po błogosławieństwie najprawdopodobniej Kapłan zaprosi Młodych i Świadków do podpisania aktu ślubnego.
24. Po podpisaniu Młodzi klękają przed bocznym ołtarzem i modlą się przez kilka minut.
25. Po Modlitwie Młoda Para i świadkowie dostojnie wychodzą z Kościoła przy dźwiękach marsza organowego.
26. Przed kościołem
27. Przy wyjściu Młodzi zostają obsypani płatkami róż
28. Pierwsi składają życzenia świadkowie i zajmują miejsce przy Młodych celem odbierania kwiatów i prezentów /w pobliżu mogą być tez Rodzice/
29. Młodzi przyjmują życzenia i ew. prezenty
30. Ustawiają się samochody /prowadzić musi ktoś kto dobrze zna drogę/
31. Ojciec Panny Młodej informuje telefonicznie Dom Weselny o zbliżaniu się korowodzie

5. Wesele – Powitanie Państwa Młodych w domu weselnym:
a. Powitanie Pary Młodej i Gości
– Orkiestra – Marsz powitalny,
– Rodzice Państwa Młodych witają Państwa Młodych chlebem i solą przed progiem sali /chleb trzyma Mama Panny Młodej/
– Niech nigdy w Waszym domu nie zabraknie miłości, dobroci i codziennego chleba.
– Młoda Para – ucałowanie chleba, zjedzenie kostek chleba z solą, /warto wcześniej przygotować maleńkie kostki chleba na bochenku i przed zjedzeniem bardzo symbolicznie dotknąć tylko do soli/
– Przeniesienie Panny Młodej przez próg sali,
– Goście i Państwo Młodzi są częstowani szampanem,
– Orkiestra – Sto lat dla Państwa Młodych,
– Państwo Młodzi rzucają kieliszki do tyłu /najczęściej jest to z przyczyn praktycznych wykonane przed wejściem na salę/
– Orkiestra zaprasza Gości do stołu
– Rodzice Panny Młodej i Rodzina Młodego wskazują Gościom miejsca przy stołach
b. Zaproszenie Gości do stołu:

– Pierwszy posiłek
– Spokojna muzyka do I poczęstunku,
– Orkiestra – Gorzka wódka /w czasie pocałunku Panna Młoda zasłania się przed widownią welonem/
– Powitanie Gości przez Rodziców i Parę Młodą
– c.d. muzyki do poczęstunku
c. I zaproszenie Gości na parkiet stołu:

– Wszyscy Goście tworzą duże koło /często na parkiecie układa się z otrzymanych kwiatów serce lub koło w którym tańczy Para Młoda – nie zawsze jest to praktykowane/
– Orkiestra – walc dla Państwa Młodych /jeśli przewidujemy trudności umawiamy się z Orkiestrą na walc 1,5 minuty/
– II taniec dla Rodziców /uwaga – najczęściej wtedy młodzi proszą do tańca Rodziców
– Panna Młoda prosi swojego Ojca
– Pan Młody prosi swoją Teściową
– Świadkowie tańczą razem
– w III tańcu włączają się wszyscy Goście
– po pierwszej turze tańców warto zaprosić Gości do grupowego zdjęcia, ten gest bardzo integruje wszystkich Gości.

d. Zabawa ogólna

W pierwszej fazie zabawy Nowożeńcy muszą koniecznie pamiętać o swoich najbliższych, którzy bardzo będą czekać na wielkie wyróżnienie jakim będzie dedykowanie im utworu tanecznego i zaproszenie ich do tańca

– Orkiestra – dedykacja dla wszystkich gości od Państwa Młodych,
– Orkiestra – dedykacja dla rodziców od Państwa Młodych,
– Orkiestra – dedykacja dla chrzestnych od Państwa Młodych,
– Orkiestra – dedykacja dla Babci od Państwa Młodych,
– Orkiestra – dedykacja dla rodzeństwa, świadkowej i świadka

Dedykacje są bardzo mile widziane szczególnie jeśli orkiestra dedykuje je w imieniu Państwa Młodych.

Mile również jest widziane przez wszystkich Gości jeśli Nowożeńcy wychodzą ze swojego miejsca i podchodzą do poszczególnych Gości zamieniając z nimi chociaż po jednym zdaniu. Państwo Młodzi w czasie odwiedzin absolutnie nie piją alkoholu.

e. Pożegnanie okresu panieńskiego i kawalerskiego

Z okazji Imienin i urodzin Panny Młodej Orkiestra zaprasza w imieniu Męża i Ojca panny Młodej na pokaz sztucznych ogni.

Na eleganckich weselach coraz częściej wchodzi zwyczaj pożegnania o północy okresu narzeczeńskiego i wejścia w I dzień małżeńskiego życia „Świetlistym Walcem”. Obyczaj ten polega na wcześniejszym przygotowaniu dla każdej pary po jednej ładnie udekorowanej serwetką /żeby nie spadał wosk/ ok. 15 cm świeczce. Na kilkanaście minut przed północą orkiestra zaprasza wszystkich Gości na parkiet. Rodzice Państwa Młodych najpierw sami zapalają świece, od nich przejmują ogień, który jest symbolem miłości – Nowożeńcy. Od Pary Młodej zapalają świece pozostali Goście. Gasimy światło elektryczne.
Za chwilę orkiestra rozpoczyna bardzo dostojnego /najlepiej angielskiego walca/. Jest to jedno z najpiękniejszych przeżyć na weselu, a dodatkowo niesamowicie piękny widok mają kamerzyści i fotografowie.

f. Oczepiny.
– zdjęcia welonu dokonuje Mama Panny Młodej
– zdjęcia muszki dokonuje Mama Pana Młodego /symboliczne odcięcie synowskiej pępowiny/
– najpierw panienki tańczą wokół Panny Młodej lub kołyszą się z tyłu i usiłują przechwycić welon
– potem kawalerowie walczą o muszkę Pana Młodego

g. „Promocja” nowej Pary Młodej
– Nową Parą Młodą zostają szczęśliwi posiadacze muszki i welonu
– O scenariuszu dla nich decyduje Orkiestra
– Najczęściej pierwszy taniec po oczepinach jest dedykowany dla nich

h. Podziękowanie dla Rodziców
– Młoda Para wręcza Rodzicom kwiaty i dziękuje za trud wychowania i opieki

i. Wjazd tortu
– Młodzi osobiście kroją i częstują tortem swoich Gości – nieraz zdarza się że pomagają im w tym Mamy

j. Tańce, konkursy i zabawy

Skip to content