Diecezjalny Duszpasterz Rodzin


ks. dr Wojciech KUĆKO

tel.: /24/ 262 66 22

e-mail: wojciechkucko@wp.pl

Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin powołuje Biskup Diecezjalny. Jest nim zwykle kapłan po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, z możliwością poświęcenia sprawom rodziny wystarczająco dużo czasu.

Diecezjalny Duszpasterz z polecenia Biskupa Diecezjalnego i przy współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego:

 • kieruje Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin;
 • organizuje duszpasterstwo rodzin w diecezji;
 • zabiega o powołanie dekanalnych i rejonowych duszpasterzy rodzin i współpracuje z nimi;
 • dba o wystarczającą liczbę Parafialnych Poradni Rodzinnych, z kompetentną kadrą doradców;
 • odpowiada za organizowanie szkolenia dla przyszłych pracowników duszpasterstwa rodzin, zwłaszcza Doradców Życia Rodzinnego;
 • współpracuje z Wydziałem Katechetycznym w zakresie przygotowania młodzieży do rozpoznania powołania, do zawarcia małżeństwa i do życia w rodzinie;
 • propaguje rekolekcje dla małżonków i rodzin;
 • czuwa nad dobrze zorganizowanym i konsekwentnie przeprowadzonym w diecezji przygotowaniem do małżeństwa na wszystkich etapach, oraz nad katechezą dla małżonków i rodziców, do jakiej zobowiązani są proboszczowie;
 • dąży do powstania w diecezji, a następnie czuwa nad rozwojem Domu Samotnej Matki, Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Telefonu Zaufania;
 • stara się, w miarę możliwości, o zorganizowanie materialnej pomocy rodzinom ubogim;
 • opracowuje plan pracy na nadchodzący rok, uwzględniając program ogólnokrajowy;
 • bierze udział w Rejonowym Spotkaniu i w Ogólnokrajowych Sesjach Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin;
 • współpracuje z ruchami i organizacjami rodzinnymi w diecezji;
 • przygotowuje sprawozdanie z rocznej działalności dla Biskupa Diecezjalnego i dla Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin”.

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, nr 4