Konto bankowe

Konto bankowe Wydziału ds. Rodzin
Bank Pekao S.A.
ul. Tysiąclecia 10
09-400 Płock
nr konta: 42 1240 3174 1111 0010 7153 2357