Rejon sierpecki

Rejon sierpecki obejmuje dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, sierpecki, tłuchowski, żuromiński.

Duszpasterzem jest ks. Marek Tomulczak SAC, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu.

Adres:

ul. Wojska Polskiego 28, 09-200 Sierpc
tel. 24 275 70 96