Rejon sierpecki

Rejon sierpecki obejmuje dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, sierpecki, tłuchowski, żuromiński.

Duszpasterzem jest …

Adres: