1 kwietnia – adoracja eucharystyczna

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 1 kwietnia 2018 r.

Adoracja eucharystyczna Śladami św. Stanisława Kostki

Plik pdf tutaj.

Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu: O, zbawcza Hostio

Wprowadzenie

W radosną uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego gromadzi nas Chrystus raz jeszcze wokół swojego Ciała, aby napełnić nas owocami powstania z grobu: życiem, szczęściem i dobrem. Modlimy się przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, w roku jemu poświęconym, w przeddzień kolejnej rocznicy narodzin dla nieba św. Jana Pawła II.

Karol Wojtyła jako rzymski student (1946-1948) niemal każdego dnia odwiedzał relikwie Świętego Młodzieńca na Kwirynale w drodze na uniwersytet Angelicum; mieszkał bowiem w pobliskim Kolegium Belgijskim. Jako papież nawiedził relikwie Świętego 13 listopada 1988 r., dziękując Bogu za dziesięć lat swojego pontyfikatu. Papież mówił wówczas: „«Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele». Wszyscy znamy te słowa, które stanowią syntezę życia naszego Świętego, postaci doprawdy niezwykłej: w tak niedługim czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego i zakonnego. Ten święty patron młodzieży polskiej towarzyszył mi od dawna, w czasach młodości i potem, stale. (…) Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”.

Niech dzisiejsze zamyślenie będzie dla nas okazją do modlitwy za dzieci, młodzież, a szczególnie o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Niech młodzi zmartwychwstają z Chrystusem. Niech podejmują nowe drogi, trudne i wymagające, i spotykają na nich samego Boga.

Śpiew: Akty uwielbienia

Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek!

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!

Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!

Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!

Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!

Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (okadzenie)

Dałeś im chleb z nieba. Alleluja!

Wszelką rozkosz mający w sobie. Alleluja!

Módlmy się.

Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, † zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, * mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Pieśń: Zwycięzca śmierci

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content