15 października – Dzień Dziecka Utraconego

15 października 2018 r. – Dzień Dziecka Utraconego

Wprowadzenie do liturgii

Św. Paweł zapewnia nas w dzisiejszej liturgii słowa, że w Chrystusie jesteśmy wezwani do wolności, to On nas wyswobodził z niewoli grzechu, śmierci i szatana.

W Dniu Dziecka Utraconego, obok wielu naszych osobistych intencji, składamy na ołtarzu Pana naszą szczerą pamięć i modlitwę za dzieci, zmarłe przed urodzeniem oraz za te dzieci, które przedwcześnie zakończyły bieg życia ziemskiego. Jezusowi żyjącemu na wieki polecamy także ich rodziców i rodziny, by nie tracili nadziei i byli przekonani, że imiona ich dzieci są zapisane w księdze życia. Może i w naszych rodzinach są takie właśnie osoby, za które dziś szczególnie powinniśmy prosić Boga przez wstawiennictwo Matki Jezusa…

Dzisiejsza patronka, św. Teresa z Ávila, wielka szesnastowieczna mistyczka karmelitańska, zapewnia nas o tym, że prowadzi nas ręka Boga: „Nie trwóż się, nie drżyj / Wśród życia dróg, / Tu wszystko mija, / Trwa tylko Bóg. / Cierpliwość przetrwa / Dni ziemskich znój, / Kto Boga posiadł / Ma szczęścia zdrój: / Bóg sam wystarcza”.

Przeprośmy Boga za to, że nie zawsze myślimy i żyjemy jak ci, którzy mają nadzieję.

Modlitwa wiernych

Bogu, bogatemu w miłosierdzie, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, przez wstawiennictwo Aniołów i Świętych, przedstawmy intencje naszych serc.

  1. Uczyń Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów głosicielami Ewangelii życia i nadziei, szczególnie tam, gdzie ludzkie serca przepełnione są żalem i bólem po śmierci bliskich. Ciebie prosimy.
  2. Spójrz łaskawie na rodziców, którzy utracili przedwcześnie swoje dzieci, obdarz ich swoim miłosierdziem i pokrzep nadzieją, płynącą z wiary. Ciebie prosimy.
  3. Wejrzyj na dzieci nienarodzone, których życie znajduje się w niebezpieczeństwie z powodu poronienia czy chorób; niech znajdą pomoc i wsparcie w tych, którzy się nimi opiekują. Ciebie prosimy.
  4. Wejrzyj na wszystkie rodziny, które przeżywają rozmaite trudności, choroby, nieporozumienia, brak miłości i perspektyw, niech Twoja łaska będzie dla nich konkretną pomocą. Ciebie prosimy.
  5. Powierzamy Ci wszystkie zmarłe dzieci, szczególnie z naszej parafii (w tej Mszy św. pamiętamy o śp. …), niech oglądają Ciebie w blasku chwały w Twoim domu, gdzie nie ma bólu, narzekania i żałoby. Ciebie prosimy.
  6. Otaczamy naszą modlitwą wszystkie rodziny, dotknięte cierpieniem lub śmiercią swych dzieci, szczególnie z naszej parafii; niech znajdą wsparcie w Twoim miłosiernym Obliczu i w ludziach dobrej woli, chętnych i otwartych na niesienie pomocy. Ciebie prosimy.

Boże, Ty jesteś Panem życia, obdarz nas pełnią swoich darów, byśmy stawali się apostołami dobra i miłości w świecie, rozdartym przez grzech i śmierć. Niech nasze prośby zostaną przez Ciebie wysłuchane. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content